13. marec 2013

Slovenskí a českí autori sa vydajú na cestu Žilinským krajom

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 13. marec 2013

Aktivity cyrilo-metodského projektu s názvom „Putovanie (po)slov“ pokračujú i v marci. Už o niekoľko dní, počas Týždňa slovenských knižníc, zavítajú do všetkých regiónov Žilinského kraja autori zo Slovenska a Českej republiky a v knižniciach budú čítať úryvky svojich duchovných textov. Hlavným cieľom autorských čítaní je zvýšiť záujem verejnosti, najmä žiakov a študentov, o kresťanskú literatúru a históriu slovanstva. Svoju duchovnú tvorbu predstaví päť slovenských a dvaja českí spisovatelia. Účastníci čitateľských besied sa môžu tešiť na verše s kresťanskou tematikou slovenského kňaza Stanislava Brtoša, poéziu mladej autorky Ivety Kloptovej či Miroslava Bartoša, básne Radislava Kenderu a tvorbu Milana Igora Chovana, spisovateľov zo Žilinského kraja. Z českých autorov predstaví svoje literárne diela Antonín Bajaja a Jaroslav Kovanda, obaja zo Zlínskeho kraja. Spisovatelia sa vydajú na putovnú cestu už v utorok 19. marca 2013. Ich prvou zastávkou bude Liptovská knižnica v Liptovskom Mikuláši o 9:00 hod. V poobedňajších hodinách sa presunú do Turčianskej knižnice v Martine. Na druhý deň, v stredu 20. marca, sa autori zúčastnia besied v Krajskej knižnici v Žiline (09:30 hod.) a poobede sa predstavia kysuckým čitateľom z Kysuckej knižnice, v priestoroch Pedagogickej a sociálnej akadémie v Čadci (13:00 hod.). Svoju púť zakončia na Orave vo štvrtok 21. marca 2013 o 9:30 hod. v Oravskej knižnici v Dolnom Kubíne.
Projekt „Putovanie (po)slov“ realizuje Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so Zlínskym krajom a jeho hlavným cieľom je nielen pripomenutie si, ale i ďalšie šírenie spoločného historického odkazu sv. Cyrila a Metoda v našich slovanských národoch prostredníctvom jazyka, písma, kultúry a viery. „V dnešnej dobe len veľmi málo ľudí vie, čo nám poslovia slova, svätí Cyril a Metod zanechali. Priniesli nám vzácne dary v podobe písma, jazyka a viery, a práve aj súčasná slovenská literatúra je pokračovateľkou slovenskej písomnosti, ktorú založili solúnski bratia. História je učiteľkou života a preto je našou snahou priblížiť všetkým obyvateľom prihraničných regiónov, od malých po veľkých, odkaz našich predkov a posúvať ho pre ďalšie generácie,“ skonštatoval žilinský župan Juraj Blanár.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK