12. jún 2013

Modernizácia Oravskej polikliniky v Námestove pokračuje

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 12. jún 2013

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti štyri krajské nemocnice a jednu polikliniku, v ktorých sa neustále snaží zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb aj prostredníctvom novej prístrojovej techniky. Tá je nevyhnutná najmä pre pacientov a včasnú diagnostiku. V rámci modernizácie prístrojového vybavenia Oravskej polikliniky v Námestove pristúpil ŽSK v roku 2013 k digitalizácii rádiodiagnostického pracoviska nákupom nového prístroja pre toto oddelenie. Náklady na stavebné úpravy predstavovali takmer 84 tisíc eur a samotné prístrojové vybavenie bolo zakúpené v celkovej hodnote 98 tisíc eur. Nové moderné pracovisko bolo slávnostne odovzdané do užívania lekárom a pacientom za účasti žilinského župana Juraja Blanára. „Pozitívnym výsledkom digitalizácie je zníženie prevádzkových nákladov na vyhotovovanie snímok a ich archiváciu. Dôležitým prínosom je taktiež skrátenie času vyšetrenia, zníženie samotnej radiačnej záťaže až o 30 percent, čo umožňuje zhotovovanie RDG snímok aj u malých detí. Digitalizácia prináša vysokú kvalitu výsledného obrazu, jeho okamžité použitie a prenos pre vyhodnotenie nálezu a následne pre stanovenie diagnózy a liečebného procesu,“ uviedla riaditeľka Oravskej polikliniky v Námestove Daniela Fejová.
Ďalším prístrojom, ktorého nákup v roku 2013 spolufinancuje krajská samospráva, je sonograf v celkovej hodnote 45 tisíc eur. Zariadenie bude využívané v kardiológii, gynekológii a brušnej sonografii a prispeje k skvalitneniu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov. ŽSK na nový sonograf prispeje sumou vo výške 25 tisíc eur. Vo fáze vyhotovovania je i komplexná rekonštrukcia I. podlažia v novostavbe polikliniky. Poslanci na poslednom zasadnutí krajského parlamentu odsúhlasili na jej realizáciu finančný príspevok vo výške 240 tisíc eur. Cieľom je vytvorenie potrebných priestorov pre umiestnenie ambulancií a LSPP, ktoré budú presťahované z vedľajšej budovy. Časť týchto nákladov budú hradené z príjmov polikliniky. Žilinský samosprávny kraj bude ako zriaďovateľ aj naďalej pokračovať v podpore svojich nemocníc a polikliník. Tieto investície sú jednou z našich priorít, lebo sú určené najmä pacientom, ktorí to najviac potrebujú,“ uviedol župan Juraj Blanár.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK