12. december 2013

Sociálny čin roka 2013 získalo Pálkovo centrum v Liptovskom Mikuláši

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 12. december 2013

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter odovzdal 5. decembra v Bratislave ocenenie Sociálny čin roka 2013. Tento rok ho získalo medzi inými aj Krízové stredisko Pálkovo centrum v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ktoré je súčasťou Centra sociálnych služieb Anima v Liptovský Mikuláši.
Ocenenie pre Krízové stredisko Pálkovo centrum bolo udelené za projekt „Nová šanca“ určený pre rodiny pochádzajúce zo sociálne málo podnetného prostredia. Hlavným cieľom projektu bola integrácia rodičov s deťmi do plnohodnotného života prostredníctvom zodpovedného prístupu k riešeniu krízových situácií, predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii. „Snahou projektu bolo, aby si rodičia a deti osvojili nové hodnoty, postoje, praktické zručnosti, pracovné návyky a životné ciele vedúce k skvalitneniu života v rodine,“ uviedol riaditeľ Animy Peter Huťan.
Odborná komisia ocenila pri svojom výbere fakt, že projekt nadväzuje na dlhoročnú koncepčnú prácu pracovníkov Krízového strediska v problematike práce s deťmi a ich rodinami. „Ocenenie je poukázaním na neľahkú prácu odborného kolektívu Pálkovho centra, ktorí pracujú na ozdravovaní vzťahov v rodinách, kde je výchova ohrozená alebo narušená. Sú to profesionáli, ktorí sa deťom a ich rodičom venujú už viac ako 18 rokov,“ povedal na margo ocenenia predseda ŽSK Juraj Blanár.
Tento rok si prevzali ocenenie z rúk ministra tiež mesto Banská Bystrica, nezisková organizácia Áno pre život, Rajecké Teplice a Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, Kalinov.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK