11. október 2013

Dekréty pre veteránov protikomunistického odboja

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 11. október 2013

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) a Ústav pamäti národa (ÚPN) už po tretíkrát ocenili veteránov protikomunistického odboja. Za posledné roky bolo v Žilinskom kraji udelených spolu 58 dekrétov, celkovo bolo na Slovensku doteraz udelených 660 dekrétov účastníkom a 599 dekrétov veteránom protikomunistického odboja. Ďalšie oceňovanie sa uskutočnilo 9. októbra v Žiline a 10. októbra v Ružomberku. „Nemali by sme ani v dnešnej dobe zabúdať vzdať úctu týmto statočným ľudom a pripomínať historické udalosti dnešnej mladej generácii,“ povedal na oceňovaní žilinský župan Juraj Blanár. Tento rok bolo v Žilinskom kraji udelených vôbec najviac dekrétov z pomedzi všetkých krajov na Slovensku. Postavenie a oceňovanie účastníkov a veteránov protikomunistického odboja priznáva ÚPN ako malé zadosťučinenie a súčasne aj ako prejav úcty a vďaky za ich statočnosť v boji s totalitným komunistickým režimom.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK