11. január 2013

Stredná odborná škola technická v Čadci oslavuje 50 rokov

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 11. január 2013

Stredná odborná škola technická v Čadci, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, si dnes na slávnostnej akadémii pripomenula 50. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti bola do života uvedená aj publikácia zachytávajúca vznik a rozvoj školy počas piatich dekád svojej existencie. Za toto obdobie sa vypracovala na významnú vzdelávaciu inštitúciu v kraji so zameraním na odborné vzdelávanie v oblasti strojárstva a dnes sa ako jedna zo 4 stredných škôl v Žilinskom kraji pýši získaním statusu Centra odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a ostatnú kovospracúvaciu výrobu. Slúži nielen žiakom, ale rovnako aj záujemcom a firmám v rámci rekvalifikačných kurzov. K úspešnému uplatneniu absolventov školy prispieva aj efektívna komunikácia so zamestnávateľmi, ktorá patrí medzi jej silné stránky.Prepojenie teórie s praxou zabezpečuje v spolupráci s INA Kysuce, a.s., Kysucké Nové Mesto a KIA Motors Slovakia, s.r.o., Teplička nad Váhom. V neposlednom rade pri zabezpečovaní odbornej praxe komunikuje škola aj so spoločnosťou Doprava a služby K &T, s. r. o., Čadca – Horelica, Promont, s. r.o., Krásno nad Kysucou, K-Ten Turzovka, s. r. o., Vysoká nad Kysucou a iné. Stredná odborná škola technická v Čadci, ktorú v aktuálnom školskom roku navštevuje 597 študentov dnes vyučuje v 7 atraktívnych študijných a 5 učebných odboroch, ktoré reagujú rovnako na potreby trhu práce. „Škola má stabilné miesto medzi vzdelávacími inštitúciami kysuckého regiónu, aj vďaka efektívnej spolupráci s firmami, vďaka čomu vychováva stovky odborníkov pre prax. Je nepochybne pozitívnou ukážkou dôležitosti odborného vzdelávania a významu odborného školstva pre trh práce. K okrúhlemu jubileu jej želám mnoho úspešných absolventov, dobrých partnerov z podnikateľského prostredia a pedagógom a pracovníkom školy veľa trpezlivosti, odhodlania pracovať so svojimi zverencami a rozvíjať ich poznatky, skúsenosti a najmä talenty,povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. Kvalitnejšie podmienky pre výučbu znásobila škola i realizovaním projektu zásadnej obnovy budovy a areálu v súvislosti zo znížením energetickej náročnosti, ktorá bola ukončená v roku 2010.

Hana Danová
hovorkyňa ŽSK

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky