10. september 2013

Najviac turistov prenocuje v Žilinskom kraji

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 10. september 2013

Turistom sa v Žilinskom kraji páči. V podiele ubytovaných za I. štvrťrok 2013 sa s počtom 219 401 prenocovaní radí na prvé miesto spomedzi všetkých samosprávnych krajov na Slovensku. „Predbehli sme Bratislavský kraj. Verím, že si do konca roku udržíme prvú priečku a že nás letná a zimná sezóna nesklame. Prvé informácie a údaje od ubytovateľov o letnej sezóne sú zatiaľ pozitívne,“ povedal predseda Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Žilinský turistický kraj Jozef Štrba.
Z celkového podielu ubytovaných návštevníkov v Slovenskej republike tvoria zariadenia cestovného ruchu v Žilinskom kraji najvyšší podiel - 25,6 %.Bratislavský kraj je s podielom 22,6 % na druhom mieste, Prešovský kraj s 18,6 % je na tretej priečke. „Z celkového počtu návštevníkov v Žilinskom kraji tvorili domáci návštevníci 61 % a zahraniční návštevníci 39 %. V porovnaní s 1. štvrťrokom 2012 vzrástol počet návštevníkov spolu o 17 %, domácich o 9 % a zahraničných o 32%. Priemerný počet prenocovaní na jedného návštevníka v Žilinskom kraji dosiahol 3,1 noci,“ spresnila čísla riaditeľka KOCR Žilinský turistický kraj Iveta Chabadová.
Podľa krajiny trvalého pobytu najviac cudzincov tvorili návštevníci z Českej republiky, Poliaci, Ukrajinci, Maďari, Rusi, Nemci a Litovčania. Oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka počet Čechov sa zvýšil o 21,9 % a Poliakov o 31 %. Z územného hľadiska sa najviac turistov ubytovalo v okrese Liptovský Mikuláš (49 %), Žilina (17 %) a Ružomberok (11 %). V porovnaní s 1. štvrťrokom 2012 sa zvýšil počet návštevníkov v okrese Liptovský Mikuláš o 28,8 %, a to najmä vďaka zahraničným turistom. Počas prvého trimestra sa darilo i ubytovacím zariadeniam v okrese Čadca, kde sa v porovnaní s 1. štvrťrokom 2012 počet prenocovaní zvýšil spolu o 48 % zásluhou domácich turistov.
KOCR Žilinský turistický kraj vznikla v roku 2012 a so siedmimi členmi - Žilinský samosprávny kraj, Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Malá Fatra, OOCR Rajecká dolina, OOCR Klaster ORAVA, OOCR REGION LIPTOV, OOCR Kysuce, OOCR Turiec - je najväčšou krajskou organizáciou cestovného ruchu v Slovenskej republike. „Snažíme sa naplno využívať priestor na sústredený rozvoj a riadenie cestovného ruchu na území Žilinského samosprávneho kraja. Dovolím si tvrdiť, že i tieto čísla hovoria o lepšej spolupráci, koordinácii spoločného marketingu a adresnom využívaní viaczdrojového financovania na propagáciu turizmu pre domácich a zahraničných turistov,“ uzavrel J. Štrba.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK