10. jún 2013

Gymnázium J. Lettricha v Martine si pripomenulo 20. výročie založenia

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 10. jún 2013

Gymnázium Jozefa Lettricha (GJL) v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) si v tomto roku pripomína okrúhle 20. výročie založenia. GJL je relatívne mladou školu, ktorá si vo svojej krátkej histórii pôsobenia získala a upevnila miesto v regióne Turiec. Pri príležitosti 20. výročia je založenia sa uskutočnil v kine Strojár v Martine slávnostný večer, ktorého sa zúčastnil aj predseda ŽSK Juraj Blanár. V rámci príhovoru k zamestnancom a hosťom podujatia odovzdal riaditeľovi školy Igorovi Libovi ocenenie strieborný Litteras Memoriales, ako poďakovanie za zásluhy a rozvoj v oblasti rozvoja a prezentácie kraja. „Vzdelanie a výchova je rozhodujúcimprvkom pri formovaní vzťahu k trvalým hodnotám života. Pedagógovia a samotní absolventi školy sú v dvadsať ročnej histórii školy dôkazom týchto trvalých hodnôt,“ dodal župan Juraj Blanár.
Záujem o štúdium na škole z roka na rok rastie, čoho dôkazom sú prevyšujúce čísla možností prijatia uchádzačov o štúdium a úspechy v súťažiach a olympiádach nielen na slovenskej, ale i na medzinárodnej úrovni. Školu od roku 2003/2004 navštevuje stabilne do 500 študentov a v súčasnosti zamestnáva 42 pedagogických zamestnancov. V ostatnom období boli na škole realizované rekonštrukcie za viac ako 200 tisíc eur, ktorými sa uskutočnila výstavba multifunkčného ihriska, výmena plynového kotla, stavebné úpravy a ďalšie práce. Tento rok sú plánované investičné akcie ŽSK na rekonštrukciu výplní okenných a dverných otvorov v celkovej hodnote 33 tisíc eur v rámci pokračovania rekonštrukcií v III. etape.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky