1. august 2013

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Úsmev preberá Mesto

Spoločná tlačová správa Mesta Žilina a Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 1. 8. 2013

Mesto Žilina sa od 1. augusta stalo zriaďovateľom zariadenia „Úsmev – zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb“, ktoré sa nachádza na Osikovej ulici 26 na sídlisku Solinky. Doterajším zriaďovateľom bol Žilinský samosprávny kraj. V zariadení budú aj po zmene zriaďovateľa naďalej poskytované sociálne služby, pobytovou formou pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona 448/2008 Z. z.

Oficiálne prevzatie zariadenia „Úsmev“ Mestom Žilina sa uskutočnilo v priestoroch zariadenia vo štvrtok 1. augusta 2013 o 14.00 hod. za účasti predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára, ktorý symbolicky odovzdal kľúče od zariadenia primátorovi mesta Žilina Igorovi Chomovi.

„Chcem poďakovať predsedovi Žilinského samosprávneho kraja za odovzdanie fungujúceho zariadenia do rúk Mesta. Našou úlohou a prioritou do budúcna je starať sa o klientov – seniorov, ktorí bývajú v tomto zariadení a spríjemniť im jeseň života. Každopádne sa budeme snažiť rozšíriť náš sociálny program, minimálne o kvalitu poskytovaných služieb občanom i prostredníctvom tohto zariadenia,“ dodáva primátor mesta Žilina Igor Choma.

Doterajší zriaďovateľ – Žilinský samosprávny kraj poskytne na prevádzku zariadenia dotáciu vo výške 190 103 €, a to na obdobie od 1. 8. 2013 do 31. 12. 2013. Na financovanie a pokrytie časti prevádzkových nákladov na rok 2014 bude Mesto Žilina žiadať o finančný príspevok na financovanie sociálnej služby z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

„Zariadenie Úsmev prešlo len nedávno rozsiahlou rekonštrukciu vnútorných priestorov a som rád, že sa v ňom obyvatelia cítia príjemne a sú spokojní s kvalitou poskytovaných sociálnych služieb. Som presvedčený, že nový zriaďovateľ – Mesto Žilina zabezpečí jeho ďalší rozvoj. Žilinský samosprávny kraj splní svoj sľub, ktorý dal všetkým obyvateľom, a vybuduje v areáli zariadenia nový altánok, v ktorom budú môcť seniori nerušene tráviť svoj voľný čas a organizovať kultúrne či spoločenské podujatia,“ dodal žilinský župan Juraj Blanár.

„Úsmev – zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb“ sa stáva rozpočtovou organizáciou Mesta Žilina s kapacitou 64 klientov, z čoho 22 klientov je v zariadení pre seniorov a 42 klientov v domove sociálnych služieb.

PhDr. Pavol Čorba
hovorca mesta

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky