9. august 2012

- Žilinský samosprávny kraj hľadá výnimočné osobnosti

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 9. august 2012

Už po druhý krát majú obyvatelia Žilinského samosprávneho kraja možnosť navrhnúť významné osobnosti zo svojho okolia, ktoré sa významnou mierou pričinili k rozvoju a prezentácii kraja. Kraj opäť hľadá výnimočných ľudí, ktorým udelí jedno zo svojich ocenení. „Je pre nás cťou oceniť osobnosti z nášho kraja, ktoré sa významnou mierou zaslúžili o šírenie dobrého mena našej župy doma i v zahraničí. Som si istý, že medzi nami žije množstvo mimoriadnych ľudí, ktoré si zasluhujú ocenenie a náš obdiv. Vyzývam preto všetkých obyvateľov Žilinského kraja, aby do konca augusta poslali svoje návrhy a nominácie na ocenenia a doručili ich v písomnej podobe poštou, osobne alebo e-mailom na Úrad ŽSK,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. Návrhy musia obsahovať charakteristiku zásluh navrhovaných osôb, ich súhlas s nomináciou a odôvodnenie predloženého návrhu. Predseda ŽSK môže na návrhy občanov, poslancov Zastupiteľstva ŽSK, občianskych združení, umeleckých a vedeckých inštitúcií odovzdať jedno z troch ocenení - Cenu ŽSK, Pamätnú plaketu alebo Litteras Memoriales. Vlani udelil Žilinský samosprávny kraj ocenenia piatim osobnostiam. Cenu ŽSK si odniesol pedagóg a ochranár Ján Pagáč, cyklista Peter Sagan a Zlatoň Babík, dirigent a vedúci detského speváckeho zboru. Pamätnú plaketu si z rúk predsedu ŽSK prevzali lekári Igor Čombora a Karol Chrenko za celoživotný prínos v oblasti zdravotníctva.
Cena ŽSK ako najvyššie vyznamenanie udelené krajom sa udeľuje osobám, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju a prezentácii ŽSK, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a zaslúžili sa o šírenie dobrého mena ŽSK a Slovenska doma aj v zahraničí. Pamätnú plaketu môže predseda kraja udeliť jednotlivcom alebo kolektívom za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej, kultúrnej, verejnoprospešnej či inej činnosti. Rovnako ako aj za účasť pri záchrane ľudského života a majetku kraja alebo jeho obyvateľov. Litteras Memoriales sa udeľuje predovšetkým osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu regiónu, mesta či obce. Udeľuje sa tiež pri významnom pracovnom či životnom jubileu alebo za dlhoročné pôsobenie v určitej oblasti.

Mgr. Peter Kubica
hovorca ŽSK