8. marec 2012

- Žilinský kraj založil krajskú organizáciu cestovného ruchu
- V Žilinskom kraji stúpa podpora cestovného ruchu

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 8. marec 2012

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) založil spolu s oblastnými organizáciami cestovného ruchu Rajecká dolina, Klaster Orava, Region Liptov, Malá Fatra a Organizácia cestovného ruchu Kysuce novú krajskú organizáciu cestovného ruchu (KOCR) pod názvom Žilinský turistický kraj.
Umožnil to zákon o podpore cestovného ruchu platný od decembra minulého roku. Po predchádzajúcom súhlase krajského zastupiteľstva podpísali členovia organizácie zakladateľskú zmluvu na ustanovujúcom valnom zhromaždení. „Cieľom založenia krajskej organizácie Žilinský turistický kraj je najmä podpora cestovného ruchu v našom kraji. Verím, že bude naďalej atraktívnou destináciou, ktorá spoločným marketingom priláka viac turistov a zvýši návštevnosť všetkých regiónov,“ vysvetlil predseda ŽSK Juraj Blanár. Založením KOCR vznikne priestor pre lepšiu spoluprácu a zveľaďovanie partnerských vzťahov všetkých jej členov, spoločný marketing a využívanie viaczdrojového financovania. V praxi to bude znamenať, že krajská organizácia cestovného ruchu má možnosť získať ďalšie zdroje financovania mimo členských príspevkov, konkrétne dotáciu na aktivity z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Prioritou krajskej organizácie je presadzovanie spoločných záujmov jej členov a trvalé udržiavanie cestovného ruchu so zreteľom na životné prostredie.

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky