7. jún 2012

- Platná legislatíva prehĺbila rozpory v zdravotníctve
- Uhliarikovo dedičstvo visí ako tieň nad poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 7. jún 2012

Na rozdiely v platoch lekárov a sestier v nemocniciach ŽSK a nemocniciach štátnych poukazoval Žilinský samosprávny kraj dlhodobo. Upozorňoval na diskrimináciu zamestnancov zabezpečujúcich zdravotnú starostlivosť pre takmer 330 tisíc potenciálnych pacientov nemocníc v pôsobnosti kraja. Treba pripomenúť, že kým priemerné mzdy sestier v štátnych nemocniciach boli 840 €, v nemocniciach ŽSK boli 633 €, čo poukazuje na jednoznačnú a pretrvávajúcu diskrimináciu sestier v krajských zdravotníckych zariadeniach, aj napriek tomu, že ich mzdy sú financované rovnako ako mzdy sestier v štátnych nemocniciach, teda zo zdravotných poisťovní. Súčasne platný zákon č. 62/2012 o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek stanovuje sestre už pri nástupe do zamestnania nárok na mzdu vo výške 642 €.
„Fakultným nemocniciam poisťovňa opakovane zvyšovala finančné prostriedky na platy zdravotníckych pracovníkov, zatiaľ čo nemocniciam v pôsobnosti kraja nie. Žilinský samosprávny kraj pritom zamestnáva 840 sestier,“ povedala riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK Anna Majbíková. V súvislosti s neoddlžením krajských nemocníc, pokračuje naďalej diskriminácia aj v oblasti mzdových podmienok zdravotníckych pracovníkov v 4 nemocniciach kraja v Trstenej, Dolnom Kubíne, Liptovskom Mikuláši a Čadci. „Pretrvávajúce rozdiely v platoch zdravotníckych pracovníkov spôsobila legislatíva, ktorá je dedičstvom bývalého ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika. Zákon č. 62/2012 o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek nerieši všetky kategórie zdravotníckych pracovníkov, čím sa ešte prehĺbili rozpory v zdravotníctve, na čo poukazuje aj Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov v zdravotníctve, ktorá žiada zjednotiť mzdové podmienky pre povolania, ktoré sú na rovnakej vzdelanostnej úrovni ako sestry,“ konštatuje predseda ŽSK J. Blanár, ktorý sa aj so svojim odborným tímom neustále zaoberá zdravotným stavom slovenského zdravotníctva. „Požiadavky Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov sú rovnako oprávnené nároky. A je zaujímavé, že lekári aj sestry sa vyhýbajú podporiť tento nárok len preto, aby neprišli o svoje vyrokované platy, a tým vlastne priznávajú, že to nie je dobré a že na to nie je dostatok peňazí. Čiže ich postoj je, že len my a ostatní nás nezaujímajú. A kde je pacient? A toto poukazuje na to, ako zbrklo a v zúfalstve nezvládol svoju funkciu minister Uhliarik, ktorý takto ako jediný minister zdravotníctva v histórii Slovenska rozhádal všetky stavy v zdravotníctve – lekárov, sestry a ostatných medicínsko-technických zdravotníkov – a zdravotníctvo dostal na pokraj kolapsu,“ dodal Juraj Blanár.

Mgr. Peter Kubica
hovorca ŽSK