7. február 2012

- Grantová podpora škôl v Žilinskom kraji pokračuje
- Žilinská krajská samospráva rozdelí 40 000 eur na projekty škôl

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 7. február 2012

Už po šiestykrát rozdelí Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) financie na podporu škôl v oblasti športu prostredníctvom grantového programu „Vráťme šport do škôl“. Suma 40 000 eur je určená pre 66 stredných škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Projekty budú zamerané na rozvoj športovísk pre žiakov a športovú verejnosť, obnovu technického vybavenia na hodinách telesnej výchovy, organizovanie športových súťaží a na zlepšenie tréningových podmienok pre mladé športové talenty, ktoré kraj reprezentujú na celoslovenských i medzinárodných súťažiach.
„Od roku 2007 sa do grantového programu zapojilo 375 projektových tímov so svojimi žiadosťami. Po splnení všetkých podmienok získalo finančnú podporu 186 projektov v celkovej výške 220 507 eur. Verím, že aj v tomto roku sa nám podarí zatraktívniť športoviská a zaujímavými športovými aktivitami umožníme mládeži, aby rozvíjala svoj pozitívny vzťah k športu,“ zhodnotil prínos grantovej podpory predseda ŽSK Juraj Blanár.
V roku 2011 získalo financie v celkovej hodnote 41 160 eur dovedna 22 stredných škôl v pôsobnosti kraja. Vďaka peniazom z grantu je dnes realitou i lezecká stena v telocvični Gymnázia v Liptovskom Hrádku, multifunkčné ihrisko s asfaltovým povrchom pri Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši alebo plážové ihriská na ďalších troch školách v kraji. S pomocou programu sa podarilo opraviť 9 telocviční a vybudovať sektory pre atletické disciplíny.
Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku je potrebné zaslať najneskôr do 20. februára 2012 na Úrad ŽSK s označením „Vráťme šport do škôl.“

 

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK