6. November 2012

Seniori z celého kraja ukázali svoj talent

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 6. november 2012

Štvrtý ročník kultúrno-spoločenského podujatia Domov domovu sa i tento rok niesol v znamení spevu, hudobných vystúpení a srdečnej atmosféry. Podujatie určené pre všetkých seniorov v domovoch sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), sa už tradične koná pod záštitou predsedu ŽSK Juraja Blanára. „Úcta k seniorov je namieste v každej situácii a práve ona je nosnou myšlienkou podujatia Domov domovu,“ uviedol žilinský župan J. Blanár. V programe, ktorý pripravili klienti z 18 domovov sociálnych služieb v regiónoch Liptov, Kysuce, Orava, Horné Považie a Turiec, nechýbali ukážky regionálnych piesní, tancov a divadelných scénok. „Klienti našich zariadení vítajú možnosť stretnúť sa a podeliť sa o svoj talent a nadanie. Snažíme sa vytvárať im možnosti kultúrne prežívať jeseň života,“povedal predseda ŽSK Juraj Blanár.
Tohtoročné podujatie Domov domovu sa konalo v krásnej hornooravskej obci Zákamenné a zaťatím valašky do pňa ho slávnostne otvoril podpredseda ŽSK Jozef Štrba. Po Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb M. R. Štefánika v Čadci, ktoré bolo organizátorom 1. ročníka v roku 2009, usporiadal 2. ročník podujatia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica. Tretí ročník bol v réžii jubilujúceho Centra sociálnych služieb Trojlístok v Ružomberku, od ktorého prebral štafetu práve Domov sociálnych služieb a zariadením pre seniorov Zákamenné. „Toto podujatie sa tradične organizuje v mesiaci október, kedy vzdávame úctu tým skôr narodeným. Chceme ukázať, koľko úžasných a aktívnych seniorov žije v našich zariadeniach. Snažíme sa pre nich vytvárať podmienky skutočného domova, za čo patrí veľká vďaka zriaďovateľovi - Žilinskému samosprávnemu kraju, ako aj všetkým zamestnancom pracujúcim v týchto zariadeniach, nakoľko ide o veľmi namáhavú a zodpovednú prácu,“ uviedla riaditeľka DSS a ZPS Zákamenné Adriana Adamicová. „Prajem všetkým klientom nech sú dni ich zrelého veku prepletené vďačnosťou nás všetkých a jeseň ich života plná plodov, krásny pokoja a slnka,“ dodala A. Adamicová.

Hana Danová
hovorkyňa ŽSK