6. marec 2012

- Veľká noc rukami klientov zariadení sociálnych služieb
- Veľkonočná výstava potrvá na Úrade ŽSK do apríla

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 6. marec 2012

Vernisáž 4. ročníka veľkonočnej výstavy pod názvom „Veľká noc v zariadeniach sociálnych služieb“ otvoril predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraj Blanár. Výstavný priestor Úradu ŽSK sa tak do konca marca premenil na prehliadku jarných symbolov, zvieracích motívov a pestrofarebných kraslíc, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou jari.
„Každý ročník tejto výstavy je mimoriadny. Spoločne môžeme obdivovať výrobky klientov našich zariadení sociálnych služieb a oceniť ich zručnosť a trpezlivosť, s akou ich vyrábali. Som veľmi rád, že sa tu stretávame ako jedna veľká rodina v tomto predveľkonočnom období,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár, ktorý poďakoval riaditeľom i pracovníkom zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti ŽSK za ich namáhavú a obetavú prácu. Súčasťou výstavy bol pestrý program, o ktorý sa postarali klienti z útulku Harmónia s pásmom „Krížová cesta“ a obyvatelia Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb z Kysuckého Nového Mesta na Litovelskej ulici s „Veľkonočnou šibačkou“. Speváckym pásmom v sprievode harmoniky osviežili vernisáž klienti Domova sociálnych služieb Horelica.
Veľkonočná výstava, na ktorej sa prezentuje 25 zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti kraja, bude verejnosti sprístupnená na Úrade ŽSK na Komenského ulici v Žiline do 20. apríla 2012. Návštevníci si môžu vyzdobiť svoje domácnosti originálnymi veľkonočnými dekoráciami, ktorých kúpou zároveň podporia ďalšie tvorivé aktivity obyvateľov a klientov týchto zariadení.

 

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK