6. február 2012

- Žilinská župa opäť modernizuje svoje knižnice
- Informácie bez hraníc sú na dosah

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 6. február 2012

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) získal vďaka projektu z Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR pod názvom „Informácie bez hraníc“ financie vo výške 180 tis. eur na dodávku a zapojenie nového knižnično - informačného systému (KIS) Clavius. Žilinský kraj tak bude v poradí už tretí na Slovensku, ktorý využije tento systém vo svojich knižniciach. Na jeho zavedení sa bude podieľať päťpercentným spolufinancovaním vo výške 10 tis. eur.
Naplnenie projektu prinesie kvalitnejšie služby existujúcich informačno-knižničných technológií a spoluprácu s cezhraničným partnerom – Knihovnou města Ostravy. Návštevníkov knižníc a užívateľov poteší on-line prístup do knižnice, čím využijú služby knižníc priamo z pohodlia domova. Projekt zjednoduší vyhľadávanie publikácii i periodík. Používateľom poskytne údaje o knižničných novinkách. Cez internet uskutočnia rezerváciu, prolongáciu a skontrolujú si aktuálne vypožičané dokumenty, ako i históriu výpožičiek. Ďalšou výhodou je automatické upozornenie o blížiacom sa termíne prekročenia výpožičnej lehoty priamo do mailovej schránky užívateľa. Znevýhodneným používateľom budú diela k dispozícii v špecializovaných formátoch. „Verím, že moderné služby cez internet budú pre každého motiváciou, aby sa stal členom niektorej z knižníc. Výhody, ktoré projekt prinesie, zatraktívnia služby našich knižníc, skvalitnia ich dostupnosť a uľahčia prácu samotným knihovníkom,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. Zlepšenie a uľahčenie práce spočíva v preberaní digitálneho obsahu záznamov, prístupe k vzdialeným zdrojom a knižničným dokumentom partnerských knižníc.
Už na jeseň 2012 si môžu užívatelia Krajskej knižnice v Žiline, Kysuckej v Čadci, Oravskej v Dolnom Kubíne, Turčianskej v Martine a Liptovskej knižnici v Liptovskom Mikuláši predlžovať výpožičky a rezervovať dokumenty on-line. Viac informácii nájdu záujemcovia na webe jednotlivých knižníc. 

www.krajskakniznicazilina.sk
www.kniznica-cadca.sk
www.oravskakniznica.sk
www.tkmartin.sk
www.kniznicagfb.sk

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky