4. december 2012

EZÚS – TRITIA spája regióny troch prihraničných štátov

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 4.12.2012

Pri podpise zakladajúcich dokumentov Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TRITIA sa včera v poľskom Cieszyne stretli štyria predstavitelia cezhraničných regiónov: Juraj Blanár - predseda Žilinského samosprávneho kraja, Józef Sebesta – maršálek Opolského vojvodstva, Adam Matusiewicz – maršálek Sliezskeho vojvodstva a hejtman Moravskosliezskeho kraja Miroslav Novák. Zavŕšili tak snahu o vznik európskeho zoskupenia, ktoré má propagovať a podporovať vzájomnú spoluprácu prihraničných regiónov visegrádskeho priestoru.
Zakladajúce regióny na slovensko-poľsko-českom pohraničí aktívne spolupracovali aj v minulosti na riešení spoločných problémov, avšak založením zoskupenia EZÚS TRITIA sa ešte uľahčí spolupráca aj pri čerpaní eurofondov. Medzi prioritné oblasti patrí doprava, hospodárstvo, cestovný ruch a energetika so zameraním na obnoviteľné zdroje. „Absolútnou prioritou Žilinského samosprávneho kraja je aj v rámci tejto spolupráce predovšetkým budovanie a rozvoj cestnej infraštruktúry ako aj turizmus. Vzájomné vzťahy s cezhraničnými partnermi chceme využiť k ešte efektívnejšiemu čerpaniu európskych fondov v rámci cezhraničnej spolupráce aj v ďalšom programovacom období,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár po slávnostnom podpise zakladajúcich dokumentov. Sily budú kraje spájať aj pri rozvoji vzdelávania, v oblasti kultúry či v oblasti ľudských zdrojov.
Snahu systematicky spolupracovať na rozvoji cezhraničného územia prejavili zapojené kraje už v roku 2009. Regióny na slovensko-česko-poľskom prihraničí, ktoré sa spojili do subjektu EZÚS TRITIA majú spolu viac ako 7,8 milióna obyvateľov a ich územie sa rozprestiera spolu na rozlohe 34 tisíc km². Sídlo novovzniknutého subjektu bude v Poľsku.

Hana Danová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky