31. október 2012

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja je v operatívnej pohotovosti

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 31. október 2012

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja je v operatívnej pohotovosti.

Vzhľadom na vývoj počasia vyhlásila Správa ciest ŽSK operatívne pohotovosť už v piatok 26. októbra 2012, odvtedy sú vozidlá zimnej údržby nepretržite v pohotovosti. Od 1. novembra bude aktivovaná centrálna dispečersko-spravodajská služba a jednotlivé výkonné zložky Správy ciest ŽSK prejdú do pracovného režimu zimnej údržby. Znamená to nepretržitú 24-hodinovú prevádzku a nepretržité fungovanie centrálneho i strediskových dispečingov. O zjazdnosti ciest počas zimy informuje verejnosť dispečersko – spravodajská služba správy ciest. Vodiči nájdu informácie na internetovej stránke kraja www.regionzilina.sk, v časti GIS ŽSK, kde majú možnosť sledovať aj pohyb vozidiel, ktoré vykonávajú zimnú údržbu ciest (ZÚC) II. a III. triedy v celkovej dĺžke 1359,970 km. Na základe zmluvnej dohody udržiava SC ŽSK v zimných mesiacoch aj takmer 480 ciest I. triedy, ktoré patria štátu.

Správou ciest ŽSK je na výkon zimnej údržby v Žilinskom samosprávnom kraji nasadených 120 sypačov a 240 vodičov. Pripravených je 10 šípových pluhov, 6 autogréderov, 25 nakladačov, 2 traktory sypače a 9 nákladných vozidiel, ako aj 120 sypačov s radlicou, 8 snehových fréz a 18 traktorov s radlicou. V prípade mimoriadnych udalostí je navyše zabezpečených 7 externých traktorov s radlicou, 4 nákladné vozidlá a 2 nakladače najmä pre región Turiec. Znižuje sa aj priemerný vek vozidiel zimnej údržby. „V roku 2012 sme zakúpili 5 nových sypačov v celkovej hodnote 1,176 milióna eur,“ povedal predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár. Náklady na vlaňajšiu zimnú údržbu ciest II. a III. triedy boli 3,726 milióna eur, predpoklady na tento rok sú na rovnakej úrovni. „Správa ciest ŽSK má z rozpočtu vyčlenených na zabezpečenie výkonu zimnej údržby ciest II. a III. triedy približne 4 milióna eur,“ dodal J. Blanár. Všetko však bude závisieť od vývoja počasia, najnákladovejšie sú najmä obdobia so spotrebou posypu - najmä dni s teplotou dlhodobejšie kolísajúcou okolo nuly.

Jednotlivé závody Správy ciest ŽSK, medzi ktoré patrí závod Horné Považie, Kysuce, Liptov, Orava a Turiec, už čerpajú zásoby chemických a inertných posypových materiálov. Množstvo spotreby posypového materiálu na výkon zimnej údržby bude závisieť od poveternostných podmienok t. j. od počtu zrážkových, snehových, ľadových a mrazových dní v zimnom období. Za predchádzajúce zimné obdobie 2011/2012 sa spotrebovalo takmer 42.000 ton inertného a viac ako 6000 ton chemického posypu. V súčasnosti je Správa ciest ŽSK predzásobená posypovým materiálom na jednotlivých závodoch, ktorý predstavuje cca 65% z množstva chemického posypového materiálu a 48 % z množstva inertného posypového materiálu spotrebovaného za predchádzajúce zimné obdobie.

Hana Danová
hovorkyňa ŽS