31. Júl 2012

- Žilinský samosprávny kraj pomáha v boji proti drogám a násiliu

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 31. júl 2012

Žilinský samosprávny kraj už šiesty rok podporuje projekty zamerané na ochranu detí a sociálnu kuratelu. Tento rok prerozdelil ŽSK 10-tim subjektom sumu vo výške 8 tisíc eur. Finančná pomoc pomôže pri organizovaní aktivít zameraných na prevenciu drogovej závislosti, na podporu vhodného využívania voľného času detí či na problematiku týraných detí a žien. „Žilinský samosprávny kraj sa snaží aj takýmto spôsobom pomáhať pri predchádzaní problémom násilia v rodinách a tiež pri protidrogovej prevencii. Preto je v našom záujme podporovať subjekty, ktoré majú snahu upútať deti i mládež rôznymi aktivitami a ukázať im, že existujú i krajšie a lepšie veci ako násilie alebo drogy,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. Úspešným žiadateľom z Horného Považia je žilinské občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze, ktoré využije finančnú pomoc 800 eur na organizovanie podporných programov pre deti z rodín ohrozených domácim násilím. V turčianskom regióne získalo 800-eurovú dotáciu občianske združenie Žena v tiesni z Martina na realizáciu projektu „Nebuď ďalšou obeťou IV“, rovnakou sumou podporil kraj i Domov sociálnych služieb Méta v Martine na aktivitu s názvom „Miesto pre teba“. Z Kysúc uspeli dvaja žiadatelia. Mesto Turzovka zorganizuje vďaka finančnej pomoci zo ŽSK Letné hry, do Čadce poputuje 800-eurová dotácia na aktivity zamerané na primárnu protidrogovú prevenciu detí. Rovnako 800 eur získa i Liptov. Centrum sociálnych služieb ANIMA z Liptovského Mikuláša zorganizuje za udelené finančné prostriedky letný tábor pre deti. Do zoznamu úspešných žiadateľov sa zapísala i oravská obec Rabča, hneď s dvoma projektmi – „Pridaj sa k nám“ a „Týždeň plný prekvapení“. Ďalšia oravská obec Zázrivá využije finančný príspevok z kraja na detský skanzen. Program pre deti s názvom „Z rozprávky do rozprávky“ pripraví s podporou kraja Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania v Dolnom Kubíne.

Mgr. Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky