30. máj 2012

- Žilinský kraj podporuje zahraničných Slovákov
- Učitelia slovenčiny vo svete sa budú vzdelávať u nás

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 30. máj 2012

Hoci sa už o pár týždňov začínajú školákom prázdniny, ich učitelia nelenia ani v tomto čase a koniec školského roka využívajú na vzdelávanie a získavanie nových informácií. Príležitosť načerpať nové poznatky im ponúka i odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja, ktorý organizuje trojdňový vzdelávací seminár pre zahraničných učiteľov slovenského jazyka, literatúry, občianskej náuky a dejepisu. Pre približne 30 pedagógov z Poľska, Srbska a Chorvátska, ktorí vo svojich krajinách podporujú vzdelávanie slovenského jazyka medzi zahraničnými Slovákmi, je pripravený bohatý a zaujímavý program. Vo štvrtok 31. mája 2012 sa zúčastnia školenia venovaného literatúre, eurofondom a úspešne zrealizovaným projektom z dielne ŽSK v oblasti školstva a kultúry. Aktívne získavanie teoretických vedomostí vystrieda poobedňajšia prehliadka Žiliny a Považskej galérie. Piatkový program začnú zahraniční učitelia prehliadkou Oravského hradu, najnavštevovanejšieho hradu na Slovensku a deň zakončia odborným seminárom zo slovenského jazyka, literatúry a dejepisu v Dolnom Kubíne. V záverečný deň (sobota 2. 6.) je pre účastníkov konferencie pripravená návšteva Oravskej lesnej železnice v Oravskej Lesnej a prehliadka Slovenského orloja v Starej Bystrici.
Cieľom konferencie je nadviazať medzinárodnú spoluprácu, poskytnúť účastníkom priestor, v ktorom môžu diskutovať, vymieňať si informácie či skúsenosti a vypočuť si myšlienky odborníkov z oblasti školstva. „Výmena skúseností a ukážka príkladov dobrej praxe sú veľmi dôležité k motivácii učiteľov a verím, že prispejú k zvyšovaniu kvality výučby slovenského jazyka na školách aj za našimi hranicami. Som veľmi rád, že Žilinský samosprávny kraj aj takýmto spôsobom podporuje vzdelávanie zahraničných Slovákov,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár.

Mgr. Peter Kubica
hovorca ŽSK