3. október 2012

Odborníci diskutovali o rozvoji Žilinského kraja

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 3. október 2012

Žilinský samosprávny kraj už niekoľko rokov realizuje aktivity zamerané na podporu inovácií v regiónoch v spolupráci so Žilinskou univerzitou a ďalšími významnými partnermi z kraja. Inovácie patria v poslednom období medzi dôležité hnacie mechanizmy hospodárskeho a sociálneho rozvoja a prinášajú progres a rozmach regiónov. Súčasná doba ponúka celý rad noviniek a návrhov, prostredníctvom ktorých dochádza k pozitívnym zmenám v spoločnosti a zvyšuje sa konkurencieschopnosť podnikov. „Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) si dôležitú úlohu rozvoja regiónu naplno uvedomuje a preto sme v roku 2007 vypracovali inovačnú stratégiu a Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK, čím sa vytvoril priestor pre koordináciu a realizáciu aktivít na podporu inovačného rozvoja regiónu do roku 2013,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. Vzhľadom na pripravovanú aktualizáciu strategických dokumentov ŽSK na nasledujúce programové obdobie sa v utorok 2. októbra 2012 konalo pracovné stretnutie odborníkov, cieľom ktorého bolo definovanie základných smerov rozvoja inovácií a vytýčenie ďalších spoločných cieľov v oblasti rozvoja žilinského regiónu. Žilinský župan prerokoval spolu s riaditeľom Vedecko-technického parku v Žiline, prorektorom Žilinskej univerzity a zástupcom technologického inštitútu CEIT Žilina, potrebu zlepšenia a posilnenia vzájomnej komunikácie smerom k verejnosti, vzájomne zhodnotili zrealizované, ale i plánované aktivity v kraji, pričom sa zhodli na vytvorení aktívneho partnerstva, sprehľadnení strategických dokumentov a zefektívnení pripravovanej inovačnej stratégie. „Vďaka aktualizácii inovačnej stratégie budeme mať k dispozícii kľúčový strategický nástroj, ktorý bude obsahovať zadefinovanie vízie regiónu a súčasných priorít nášho kraja,“ doplnil J. Blanár.

Mgr. Peter Kubica
hovorca ŽSK