3. január 2012

- Kraje si pripomínajú 10. výročie vzniku
- Krajských predsedov dnes prijme prezident SR

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 3. január 2012

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič dnes príjme predsedov ôsmich samosprávnych krajov pri príležitosti výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky a zároveň uplynutia 10. rokov od vzniku krajských samospráv na Slovensku. Súčasťou stretnutia krajských predstaviteľov s hlavou štátu bude aj prednesenie textu Deklarácie samosprávnych krajov pri príležitosti 10. výročia ich vzniku.Samosprávne kraje sa po prvom desaťročí svojej novovekej existencie stali neoddeliteľnou súčasťou spoločenského diania i každodenného života v jednotlivých regiónoch, mikroregiónoch, okresoch, mestách i obciach.Preto považujeme za dôležité aj pre budúcnosť zachovať minimálne súčasnú mieru decentralizácie. Kraje ukázali svoju životaschopnosť, a efektívnosť vynaloženého úsilia a zdrojov pre blaho svojich obyvateľov,“ uvádza sa v texte deklarácie.
Základy pre vznik ôsmich samosprávnych krajov v Slovenskej republike položil zákon č. 302, ktorý NR SR prijala 4. júla 2001. Táto krajská ústava priniesla správu verejných vecí do krajov s ich historickými regiónmi. Jej cieľom je priblížiť vykonávanie kompetencií, ktoré dovtedy vykonával štát, na úroveň krajov prostredníctvom volených zástupcov v priamych voľbách. Krajské samosprávy sú tak už 10 rokov súčasťou života občanov v oblasti zdravotníctva, dopravy, sociálnych vecí, kultúry, školstva a regionálneho rozvoja.

Deklarácia samosprávnych krajov pri príležitosti 10. výročia ich vzniku

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK