3. apríl 2012

- Šachový turnaj vyhral majster Slovenska z Liptova

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 3. apríl 2012

Na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa už po 4. krát stretli nadšenci kráľovskej hry v Šachovom turnaji. Medzi sebou zápolila viac ako stovka účastníkov z radov študentov stredných škôl v pôsobnosti krajskej samosprávy, dôchodcov a klientov zariadení pre seniorov (ZpS) a domovov sociálnych služieb (DSS) z Oravy, Kysúc, Horného Považia, Turca a Liptova. Ide o jedinečnú akciu na Slovensku, kde sa pri jednej hre stretávajú šachisti juniori i seniori. „Turnaj má už opakovane výbornú účasť. Stretávajú sa na ňom odrastenci regionálnych šachových škôl, majstri Slovenska, ale i starší páni šachisti. Ich účasť prezrádza kvalitné duely. Záujem o šachový turnaj stále stúpa, preto verím, že táto vznešená logická hra má medzi mladými pevné základy,“ povedal riaditeľ Úradu ŽSK Pavol Holeštiak.
Víťazstvo si spomedzi študentov vybojoval majster Slovenska do 18 rokov Juraj Druska z Gymnázia v Ružomberku. Do Liptova putujú i ďalšie priečkové umiestnenia. Druhé miesto obsadil Michal Tomčík z Gymnázia M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši, tretia priečka patrí Mariánovi Petrášovi zo Strednej odbornej školy stavebnej, tiež v Liptovskom Mikuláši.
Medzi seniormi sa najvyššie umiestnil Ján Dorník zo ZpS a DSS Likavka. Do tohto zariadenia poputuje aj ocenenie pre Pavla Holdoša, ktorému patrí druhá priečka. Tretie miesto obsadil Juraj Mičuda zo ZpS a DSS v Dolnom Kubíne.
Novinkou tohto ročníka bola súťaž v tvorbe najkreatívnejších maskotov Šachového turnaja. Spomedzi viac ako 80 návrhov vyhrala Alžbeta Kutliaková zo Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku, na druhej priečke sa umiestnila Eliana Klotáková zo Spojenej školy v Bytčici – Žiline. Tretí najlepší návrh vytvorila Nikola Krempaská, tiež zo ŠUV v Ružomberku.
Šachový turnaj má z roka na rok vyššiu účasť. Do tohto ročníka boli účastníci prihlásení z 29 stredných škôl a 8 zariadení sociálnych služieb. ŽSK organizoval podujatie spolu s Centrom voľného času Spektrum v Žiline.

 

Mgr. Peter Kubica
hovorca ŽSK