29. novembra 2012

Žilinská župa pomáha deťom i dospelým s autizmom

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 29.11.2012

 Žilinská župa poskytuje sociálne služby pre odkázaných obyvateľov v 26 zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v regiónoch Oravy, Liptova, Kysúc, Turca a Horného Považia. S kapacitou viac ako 3500 lôžok sa radí medzi najsociálnejšie kraje na Slovensku. „Žilinský samosprávny kraj vynakladá ročne okolo 35 % zo svojho rozpočtu na financovanie sociálnej oblasti, čo svedčí o význame a dôležitosti, ktorú sociálnej téme prikladáme,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár.Okrem vlastných domovov sociálnych služieb však financuje starostlivosť aj v zariadeniach neverejných, teda súkromných poskytovateľov. Jedným z podporovaných poskytovateľov je aj Regionálne centrum pre autistov v Žiline - Bánovej, ktorého zriaďovateľom je Občianske združenie „Detská komunita“. Kraj sa už od roku 2006 podieľa na zvyšovaní kvality života najmenších detí i dospelých s ochorením autizmu poskytovaním financií na činnosť tohto špecializovaného zariadenia. Len v aktuálnom roku vyčlenil na jeho chod viac ako 117 tisíc eur. Zabezpečil tak potrebné sociálne služby pre 31 klientov zariadenia. Regionálne centrum pre autistov v Žiline vzniklo z iniciatívy rodičov, pedagógov a odborníkov zaoberajúcich sa problematikou autizmu a 22. novembra 2012 otvorilo aj detašované pracovisko na ulici Ambra Pietra v Žiline určené pre deti od 3 do 5 rokov s autizmom. V aktuálnom roku podporila krajská samospráva činnosť neverejných poskytovateľov sumou takmer 1,5 milióna eur z vlastného rozpočtu. Do sociálnej oblasti investuje celkovo viac ako 28 miliónov eur. S eurofondami je to viac ako 31 miliónov eur.

Hana Danová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky