29. november 2012

Bicyklom na úrad a do práce

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 29.11.2012

Návštevníci a pracovníci Úradu Žilinského samosprávneho kraja už majú svoje bicykle pod strechou.
Ak vám je bicykel bližší ako auto, a na pohyb mestom využívate tento druh ekologickej a časovo úspornej dopravy, pri návštevách na Úrade Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) už máte miesto, kde si svoj bicykel môžete bezpečne zaparkovať a zamknúť. Nebude vám naň ani pršať či snežiť. „V rámci krytého parkoviska pred Úradom ŽSK na Komenského ulici v Žiline bolo namontovaných desať stojanov pre bicykle s možnosťou uzamknutia oboch kolies a rámu. Takáto možnosť doteraz na úrade chýbala, preto pevne verím, že podnieti nielen zamestnancov úradu k aktívnej preprave za prácou na bicykli, ale bude slúžiť i našim návštevníkom. Krajské mesto Žilina sa borí počas pracovného týždňa s dopravnou špičkou tak ráno, ako i poobede, preto považujem bicykel za najefektívnejší dopravný prostriedok,“ povedal župan Juraj Blanár.
Osadenie stojanov je výsledkom zapojenia a finančnej participácie krajského mesta Žiliny do projektu „Udržateľná doprava v mestách strednej Európy prostredníctvom zlepšenia integrovanej propagácie bicyklovej dopravy a medzinárodnej spolupráce tzv. Central MeetBIKE“ v rámci Operačného programu Stredná Európa. Súčasťou projektu je i miestna kampaň "Do práce na bicykli", ktorej cieľom je podpora rozvoja bicyklovej dopravy v meste Žilina, ako aj drobné investície v podobe osadenia stojanov, určené na zlepšenie podmienok pre parkovanie bicyklov. „Zvýšenie podielu bicyklovej dopravy je prospešné nielen z hľadiska jeho pozitívneho vplyvu na zdravie obyvateľov, ale najmä na životné prostredie, napríklad znižovaním uhlíkovej stopy,“ uzavrel prínos cyklodopravy žilinský župan.
Hlavným projektovým partnerom je Centrum dopravního výskumu v.v.i. Brno. Ďalšími partnermi sú Technická univerzita Drážďany, ako aj Výskumný ústav dopravy, a.s. Žilina, nemecké, poľské, české a dve slovenské mestá – Prešov a Žilina. 

Hana Danová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky