28. marec 2012

- Žilinský samosprávny kraj ocenil prácu 64 pedagógov

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 28. marec 2012

Výnimoční pedagogickí zamestnanci zo Žilinského samosprávneho kraja si dnes pri príležitosti Dňa učiteľov prevzali v reprezentatívnych priestoroch Sobášneho paláca v Bytči od predsedu ŽSK Juraja Blanára ocenenia za tvorivú a obetavú prácu a za výnimočný prínos na školách a školských zariadeniach v ŽSK. Predseda kraja spolu s riaditeľkou odboru školstva a športu ŽSK Danou Mažgútovou ocenili dovedna 64 pedagógov, ktorých celoživotné dielo, dlhoročná prax či významné zásluhy na rozvoji škôl si zaslúžia vďaku, úctu a verejné uznanie.
„V 67 školách a jednom školskom zariadení v pôsobnosti ŽSK pôsobí viac ako 3000 pedagógov, ktorí svojou obetavou a záslužnou prácou pripravujú mladú generáciu na vstup do spoločnosti, odovzdávajú jej vedomosti a skúsenosti a vychovávajú z detí skutočné osobnosti. Práca učiteľa nie je povolaním, ale poslaním. Vyžaduje si to veľkú mieru pedagogického citu, tvorivé myslenie a trpezlivosť,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár.
Žilinský samosprávny kraj oceňuje učiteľov pravidelne už od roku 2007, a počas šiestich rokov si ocenenia odnieslo 332 pedagogických pracovníkov. Nominácie na ocenenia poslali riaditelia jednotlivých škôl, ktorí najlepšie poznajú prácu svojich zamestnancov. Školy navrhli 61 ocenených, kraj odporučil odmeniť aj troch riaditeľov škôl pri príležitosti ich významného životného jubilea – 60 rokov. Ocenenia si prevzalo 7 pedagógov z Kysúc, 16 z Liptova, 12 z Oravy, 16 z Horného Považia a 13 z Turca.

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky