28. august 2012

- Do prvých ročníkov krajských stredných škôl nastúpi viac ako 5700 študentov

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 28. august 2012

Pred školákmi je posledný týždeň letných prázdnin. Dvojmesačný oddych im o pár dní končí a už onedlho opäť zasadnú do školských lavíc. Bránami 66 stredných škôl v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja prejde v nadchádzajúcom školskom roku 2012/2013 viac ako 5 700 prvákov. V dôsledku nepriaznivého demografického vývoja sa ich počet z roka na rok výrazne znižuje. V porovnaní s minulým rokom nastúpi do prvých ročníkov v ŽSK približne o 1 000 študentov menej. Najviac žiakov – takmer 1 750 zasadne do prváckych lavíc v 17 školách v Hornom Považí, v 14 oravských školách bude študovať približne 1 250 prvákov, 16 liptovských škôl privíta viac ako 1 000 nových študentov. Nasledujú Kysuce, kde sa v 8 stredných školách bude vzdelávať 940 prvákov. Viac ako 750 prvákov bude získavať stredoškolské vedomosti v 11 školách v turčianskom regióne. Najväčší záujem je už štandardne o štúdium v gymnáziách a obchodných či hotelových akadémiách. V stredných odborných školách (SOŠ) prevažuje záujem o učebné odbory kuchár, čašník, kaderník, autoopravár – mechanik. Medzi najobľúbenejšie študijné odbory patrí mechanik hasičskej techniky, ale i informačné a sieťové technológie. Naopak, deviatakov najmenej lákajú odbory obrábač kovov, pekár, viazač - aranžér kvetín, technológia ochrany a tvorby životného prostredia, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, inštalatér, maliar, predavač či súkromný pilot. „Z roka na rok sa snažíme skvalitňovať štúdium na našich stredných školách a prispôsobujeme vzdelávacie procesy aktuálnym trendom. Z tohto dôvodu budeme v novom školskom roku otvárať nové učebné a študijné odbory. SOŠ v Námestove rozširuje ponuku vzdelávania otvorením odborov obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy a obchodné a informačné služby – informatika a informačné systémy. Uvedený krok vychádza z požiadaviek trhu práce v regióne Orava, kde rastie počet malých a stredných podnikov, ktorých podnikateľské aktivity smerujú do oblastí medzinárodného obchodu, cestovného ruchu a služieb,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. Do siete študijných odborov budú od nového školského roka zaradený i odbor agropodnikanie - kynológia v Spojenej škole (SŠ) v Turanoch a v SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline. SŠ v Martine dopĺňa možnosti štúdia o odbor mechanik hasičskej techniky, v SOŠ polytechnickej v Liptovskom Mikuláši vzniká odbor záhradník, SOŠ stavebná v Žiline otvára nový študijný odbor bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a prváci v SOŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku budú môcť študovať v odbore mechanik počítačových sietí. Obchodná akadémia v Čadci ponúka bilingválne štúdium v anglickom jazyku. V školskom roku 2013/2014 sa pripravuje i nemecká sekcia a študenti sa tak budú môcť vzdelávať i v nemeckom jazyku. Kvalitu štúdia zvyšuje ŽSK aj prostredníctvom investícií do rekonštrukcie a modernizácie školských zariadení. Počas prázdnin sa podarilo župe obnoviť niekoľko škôl. Zateplenia a vymenených okien sa dočkala Stredná priemyselná škola (SPŠ) stavebná v Žiline, Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši a SŠ na Hlinskej ulici v Žiline. Staré okná za plastové sa podarilo vymeniť i na telocvični SŠ v Kysuckom Novom Meste. Študenti Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne budú v nadchádzajúcom školskom roku bývať v obnovenom školskom internáte. Nový šat v podobe opravenej strechy získala SPŠ v Martine.

Peter Kubica
hovorca ŽSK