27. február 2012

- Študenti označili autobusy „Dajme prednosť starším“
- Župné značkovanie v prímestskej autobusovej doprave

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 27. február 2012

Žilinskému samosprávnemu kraju (ŽSK) záleží na komforte a kultúre cestovania obyvateľov všetkých vekových kategórii. Preto predseda ŽSK Juraj Blanár spolu so študentmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja označil autobusy prímestskej autobusovej dopravy značkou „Dajme prednosť starším.“
Žilinská krajská samospráva zorganizovala župné značkovanie autobusov v spolupráci s dopravcami SAD Žilina a SAD Liorbus v Ružomberku. „ŽSK zlepšuje v spolupráci s dopravcami SAD kvalitu cestovania od roku 2008. Myslím, že okrem bezpečnosti a komfortu, je potrebné skvalitňovať aj kultúru cestovania. Preto ŽSK prišiel s touto aktivitou a spoločne so študentmi sme nalepili do autobusov nálepky, ktoré upozorňujú predovšetkým mladšiu generáciu, že sú medzi nami starší a je potrebné im uvoľniť miesto,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár.Takéto správanie by podľa neho malo byť v dnešnej dobe samozrejmosťou.
Študenti Spojenej školy na Scota Viatora 8 v Ružomberku a Dopravnej akadémie na Rosinskej ceste v Žiline označili dovedna 18 autobusov. Zvyšných 432 nálepiek bude prostredníctvom SAD-iek rozdistribuovaných do všetkých autobusov prímestskej autobusovej dopravy. Žilinská župa chce aj takýmto spôsobom šíriť myšlienku tolerancie a vzájomného rešpektu v oblasti cestovania.

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky