26. október 2012

V súťaži ZlatyErb.sk 2012 ocenili aj webovú stránku Žilinského samosprávneho kraja

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 26. október 2012

Miesto na stupni víťazov v celoslovenskej súťaži webových stránok samospráv patrí aj webovej stránke Žilinského samosprávneho kraja. V kategórii VÚC získala 2. miesto.

Súťaž ZlatýErb.sk každoročne vyhlasuje spoločne Únia miest Slovenska a Občianske združenie eSlovensko pod záštitou vysokých ústavných činiteľov Slovenskej republiky. Vyhlásenie výsledkov 9. ročníka súťaže ZlatyErb.sk 2012 sa uskutočnilo 25.10.2012 v Bratislave, v hoteli Crowne Plaza vo Veľkej sále London, v rámci Medzinárodného kongresu ITAPA. Ceny ZlatyErb.sk boli udeľované v troch hlavných kategóriách: obce, mestá a mestské časti a VÚC. Osobitne boli udelené špeciálne ceny. Webová stránka samospráv, ktorá získala najvyššie hodnotenie z hľadiska všetkých kritérií súťaže, získala ocenenie Grand Prix eSlovensko a zároveň nomináciu na medzinárodnú súťaž „EuroCrest“. Hlavným víťazom sa stala stránka Hlavného mesta SR Bratislava.
Prvé miesto v kategórii VÚC získal Prešovský samosprávny kraj. Na druhom mieste sa umiestnila internetová stránka Žilinského samosprávneho kraja (www.regionzilina.sk), tretí skončil Trenčiansky samosprávny kraj. Ocenenie za ŽSK prevzala v Bratislave hovorkyňa Hana Danová. V rámci udeľovania ocenení Zlatý Erb.sk nie je Žilinský samosprávny kraj žiadnym nováčikom a v roku 2008 získal špeciálne ocenenie - mimoriadnu cenu ITAPA za najlepší geografický informačný systém (GIS) umiestnený na webe. „Tento rok bol pre internetovú stránku ŽSK plný zmien, pretože sme pristúpili k jej redizajnu. Naším cieľom nebola iba grafická úprava a kvetnaté efekty, ale i zlepšenie systému, dostupnosti a presnosti informovania občanov,“ povedal žilinský župan Juraj Blanár.
ZlatýErb.sk je projekt, v ktorom obce, mestá a samosprávne kraje deviaty rok súťažia o najlepšie internetové stránky, otvorenosť elektronickej komunikácie verejných inštitúcií a tiež o kvalitu poskytovaných elektronických služieb vo vzťahu k občanovi, návštevníkovi stránky.

H l a v n é k a t e g ó r i e :

Najlepšia stránka obcí:

 1. Klátova Nová Ves (www.klatovanovaves.sk)
 2. Trnavá Hora (www.trnavahora.sk)
 3. Ostrý Grúň (www.ostrygrun.sk)
 4. Skačany (www.skacany.sk)
 5. Nitrianska Blatnica (www.nitrianskablatnica.sk)

Najlepšia stránka miest a mestských častí:

 1. Bratislava (www.bratislava.sk)
 2. Banská Bystrica (www.banskabystrica.sk)
 3. Levice (www.levice.sk)
 4. Trenčín (www.trencin.sk)

Najlepšia stránka samosprávneho kraja:

 1. Prešovský samosprávny kraj (www.po-kraj.sk)
 2. Žilinský samosprávny kraj (www.regionzilina.sk)
 3. Trenčiansky samosprávny kraj (www.tsk.sk)

Š p e c i á l n e c e n y :

Najlepšia elektronická služba samospráv:

Prešov (www.presov.sk)

Najlepšia bezbariérová stránka samospráv:

Čadca (www.mestocadca.sk)

Špeciálna cena za dlhoročný prínos v oblasti budovania eGovernmentu v slovenských samosprávach:

Lucia Mušková, zakladateľka konferencie ITAPA, Ištván Zachariáš, primátor mesta Moldava nad Bodvou.

Hana Danová
hovorkyňa ŽSK

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky