26. jún 2012

- ŽSK prispeje na rozvoj športu, kultúry a vzdelávania aj v tomto roku

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 26. jún 2012

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) podporuje i v tomto roku významné činnosti a podujatia vo svojich regiónoch. Finančnou dotáciou z vlastných príjmov vo výške viac ako 67 tisíc eur podporil dovedna 95 projektov zameraných na aktivity v oblasti školstva a vzdelávania, záujmovo‑umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít, športu a telovýchovy, zdravotníctva, sociálnych služieb, charity či verejnoprospešných aktivít.
„Financie z vlastných príjmov krajskej samosprávy udeľujeme už od roku 2004 v rámci Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2004. Žiadatelia musia mať sídlo alebo trvalý pobyt na území ŽSK a  súčasne na  tomto území rozvíjať svoju činnosť. Teší ma, že počas osemročného obdobia sme mohli výrazne pomôcť k realizácii rôznorodých projektov miest, obcí, škôl, folklórnych a tanečných skupín či neziskových organizácií v  piatich regiónoch nášho kraja,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár.
Medzi úspešnými uchádzačmi z Oravy je žiadosť obce Oravská Lesná, ktorej poskytla krajská samospráva maximálnu výšku dotácie 1 300 eur na výrobu propagačných materiálov, ktoré výrazne podporia prezentáciu obce i  kraja na európskej súťaži Dedina roka 2012. Vďaka finančnej pomoci zo  ŽSK si folklórny súbor Skorušina z Lieseku opraví hudobné nástroje, uchová a zrekonštruuje tradičný goralský kroj v jeho autentickej podobe čím výrazne prispeje k zachovanie ľudových tradícií. Budúci rok organizuje súbor i slávnostný program pri príležitosti 25. výročia svojho založenia. Ďalšou úspešnou obcou, tentoraz z Kysúc, je obec Stará Bystrica, ktorá si vďaka dotácii dobuduje detské ihrisko v miestnej časti Salajňa. Finančný príspevok 1300 eur dostane i Krásno nad Kysucou na osadenie a označenie informačných tabúľ upozorňujúcich na historicky významné mosty v meste. Zachovávať ľudové tradície regiónu Turiec bude vďaka podpore 700 eur i Detský folklórny súbor Turiec. Na futbalový turnaj neprofesionálov a rodákov obce Horný Kalník a na detský športový deň v obci vyčlenil ŽSK sumu 900 eur. Neziskovej organizácie Dizajn z  Ružomberka poputuje dotácia 1 200 eur na realizáciu 1. ročníka celoslovenskej súťaže Módny návrhár. Na podujatí, ktoré sa uskutoční 14. septembra 2012, sa predstavia odevní dizajnéri z rôznych miest Slovenska. Kynologický klub v Demänovej získal 500 eur na  vybudovanie prekážok pre psov. Finančná dotácia 1 300 eur výrazne podporí rekonštrukčné práce na evanjelickom kostole v obci Súľov-Hradná. Kostol patrí medzi národne kultúrne pamiatky a v súčasnosti si jeho exteriér vyžaduje nevyhnutnú opravu. Medzi ďalšie podporené obce z Horného Považia patrí i obec Malá Čierna, ktorá si vďaka príspevku 1200 eur zadováži novú kovovú presklenú zastávku.

Mgr. Peter Kubica
hovorca ŽSK