23. októbra 2012

Opravené školy zima nezaskočí

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 23. október 2012

Na Gymnáziu Jozefa Lettricha v Martine dokončili rekonštrukciu, ktorej výsledkom je 15 nových plastových okien so žalúziami v dvoch pavilónoch školy a výmena pôvodnej presklenej steny za novú, s lepšími izolačnými vlastnosťami. Škola sa aj takto pripravuje na niekoľkomesačnú nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu a zlepšila tak tepelnú pohodu v triedach pre žiakov i učiteľov. Okrem očakávaného zníženia nákladov na vykurovanie odstránila rekonštrukcia aj problém so zatekaním. Gymnázium tak nadviazalo na predchádzajúcu I. etapu výmeny okien a exteriérových dverí v roku 2011, kedy na tento účel preinvestovala 100 tisíc eur. V tomto roku na ďalšiu etapu výmeny okien vyčlenil Žilinský samosprávny kraj z vlastného rozpočtu sumu ďalších 41 tisíc eur.
Stavebné práce na oprave havarijného stavu zatekajúcej strechy dokončili aj na Gymnáziu na Varšavskej ceste 1 v Žiline. Zavŕšila sa tak postupná oprava strešnej krytiny, ktorá sa tento raz týkala strechy nad triedami, laboratóriami a školskou kuchyňou. Investícia si v tomto roku vyžiadala 77 tisíc eur, ktoré vynaložil Žilinský samosprávny kraj z vlastného rozpočtu, čím sa dovŕšila 3. etapa prác. „Našou prioritou je postupná rekonštrukcia a modernizácia školských budov, s využitím eurofondov, nadácií, ale i z vlastných rozpočtových prostriedkov, čo potvrdzoval čulý stavebný ruch na mnohých stredných školách aj počas letných prázdnin. Predovšetkým sa však sústreďujeme na znižovanie energetickej náročnosti týchto stavieb, ale aj riešenie prípadného havarijného stavu,“ povedal predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár. ŽSK má vo svojom vlastníctve 66 škôl a jeden školský internát. „Žilinská župa sa stala za 11 rokov svojej existencie lídrom v čerpaní eurofondov a na svoje projekty získala viac ako 75,2 milióna eur, z toho viac ako 9 milióna eur išlo na projekty v oblasti školstva,“ dodal žilinský župan Juraj Blanár.

 

Hana Danová
hovorkyňa ŽSK