23. november 2012

Cesty na Liptove sa opravovali aj v roku 2012

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 23.11.2012

Aj v roku 2012 pokračoval Žilinský samosprávny kraj v opravách svojich ciest na Liptove. Úspešne pritom využil financie z II. kola Regionálneho operačného programu (ROP) v rámci projektu „Zvýšenie dostupnosti do pólov rastu v regióne Liptov a Orava.“ Vďaka nemu je dnes opravený úsek III. triedy v časti Švošov – Ľubochňa. Takmer 800 metrový kus vozovky si vyžiadal náklady viac ako 181 tisíc eur. Z eurofondov bola v rámci rovnakého projektu zrekonštruovaná aj komunikácia medzi Ľubochňou a Stankovanmi. Spolu 2,6 kilometrový úsek cesty si vyžiadal investíciu vo výške viac ako 252 tisíc eur. Stavebné práce zahŕňali uloženie splaškovej kanalizácie, spevnenie krajníc či celkovú obnovu povrchu vozovky.
Po lepšej a bezpečnejšej ceste dochádzajú vodiči aj do Kráľovej Lehoty. Spolu 56,8 tisícová investícia do opravy dovedna 800 metrového úseku cesty III. triedy v extraviláne obce bola financovaná z príspevku štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky ešte v minulom roku 2011. Na práce nadviazala tento rok Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja zafinancovaním udržiavacích prác viac ako 100 metrového úseku priamo v obci Kráľova Lehota. Z vlastného rozpočtu vyčlenila na tento účel 11,7 tisíca eur.
„Aj v aktuálnom roku sme v regióne Liptov skvalitňovali dopravu, a to predovšetkým s využitím mimorozpočtových zdrojov a eurofondov. I keď stále registrujeme nedostatky, ktoré chceme v regióne riešiť, aj ďalšie programovacie obdobie ponúka možnosti využitia európskych zdrojov, ktoré plánujeme čerpať,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár počas návštevy Liptova. Súčasťou pracovnej cesty žilinského župana Juraja Blanára v regióne Liptov bola aj prehliadka zrekonštruovaných úsekov ciest v Stankovanoch a Kráľovej Lehote, ako aj návšteva obce Švošov a Ľubochňa.
Žilinský samosprávny kraj má vo svojej správe viac ako 1 440 km ciest II. a III. triedy v piatich regiónoch. Okrem Liptova sú to komunikácie na Orave, Kysuciach, Turci a Hornom Považí. V II. kole ROP sa v rámci projektu „Zvýšenie dostupnosti do pólov rastu v regióne Liptov a Orava“ podarilo kraju úspešne čerpať financie vo výške viac ako 3, 8 milióna eur.

Hana Danová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky