23. február 2012

- Študenti zachránili život učiteľovi
- Predseda ŽSK udelil Ceny fair play za rok 2011

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 23. február 2012

Predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraj Blanár odovzdal na pôde Úradu ŽSK Ceny fair play za rok 2011. Po piatykrát krajská samospráva ocenila najférovejší čin športovca, najvýznamnejší prínos v oblasti športu, ale i humánny čin. Za vynikajúcu medzinárodnú reprezentáciu Žilinského kraja udelil predseda ŽSK cenu Litteras Memoriales lyžiarke Petre Vlhovej, žiačke Hotelovej Akadémie v Liptovskom Mikuláši, ktorá bola hosťom podujatia.
„Myslím si, že podpora športu stále nie je dostatočná. Aj odovzdaním Cien fair play robíme malý krôčik k tomu, aby sme športovanie zatraktívnili a nadchli preň čo najviac nadšencov, výnimkou nie sú ani zdravotne a sociálne znevýhodnení. Kraj rovnako podporuje rozvoj športovísk, v tomto roku už po šiestykrát pomocou grantového programu Vráťme šport do škôl,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. Na záver vyjadril želanie nech sú všetci ocenení vzorom aj do ďalších rokov. Počin Mariána Majáka z Obchodnej Akadémie v Čadci, ktorému zmysel pre spravodlivosť a fair play nie je cudzí, si vyslúžil ocenenie najférovejší čin. Za pomoc spoluhráčke pri ťažkom úraze s hrozbou vykrvácania. Prvenstvo prínosu v oblasti športu patrilo primátorovi mesta Krásno nad Kysucou Jozefovi Grapovi. Svojou osobnosťou dokáže nadchnúť mládež pre zdravý životný štýl a je priekopníkom športových súťaží v regióne Kysúc. Čestné uznanie za rozvoj športových aktivít pre zvýhodnených i nezvýhodnených žiakov, ale i za medzinárodnú spoluprácu a príkladný prístup k športu získala riaditeľka Spojenej školy na Rosinskej ceste v Žiline Mária Wienerová a riaditeľ Strednej odbornej školy technickej v Čadci František Kajánek. Opomenutá neostala ani záchrana učiteľa Strednej odbornej školy stavebnej v Liptovskom Mikuláši. Študenti Ľudmila Chovančeková a Matúš Kello zachránili život svojmu učiteľovi telesnej výchovy počas vyučovania.
V tohtoročnej ankete bolo Cenou fair play predsedu ŽSK ocenených dovedna 9 osobností, ktoré prispeli k šíreniu športového ducha, priateľstva a k aktívnej podpore športu.

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK