22. máj 2012

- Stredoškoláci môžu opäť zabojovať o notebook
- Dobré správy samosprávy už po piaty krát

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 22. máj 2012

Žilinský samosprávny kraj vyhlasuje 5. ročník úspešnej stredoškolskej súťaže „Dobré správy samosprávy“ s podtitulom „...ktorá pre vás mnohé spraví“ pre študentov 1. - 3. ročníkov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja. Adepti môžu už tradične súťažiť o zaujímavé ceny so svojimi power-pointovými prezentáciami a videami na témy:

  1. Predstavujem Žilinský kraj cudzincom
  2. Sme hrdí na významné osobnosti kraja
  3. Žilinský kraj – miesto športových príležitostí
  4. Využité možnosti eurofondov
  5. Žilina self-governing region – place for living (preklad z anglického jazyka: „Žilinský samosprávny kraj – miesto pre život“). Táto prezentácia musí byť v anglickom jazyku.

Študenti môžu zabojovať o notebook, kameru či fotoaparát, a zároveň o prestíž reprezentovať so svojim videom a prezentáciou žilinskú krajskú samosprávu na veľtrhoch cestovného ruchu. Uzávierka súťaže je do 29. júna 2012. Súťažiaci musia dbať na presné dodržiavanie kritérií, v práci sa vyžaduje správne použitie erbu ŽSK, názvov regiónov kraja, text a video musia byť autorské, nie kopírované z internetu, texty musia byť bez gramatických a pravopisných chýb s použitím kvalitných, nedeformovaných fotografií a ilustrácií. Pri videu je nutné dodržať predpísané formáty, power-pointová prezentácia by nemala mať viac ako 25 snímok. Presné podmienky súťaže sú dostupné na internetovej stránke ŽSK www.regionzilina.sk v časti Zaujímavosti.
Ocenenie víťazov predsedom ŽSK Jurajom Blanárom a prehliadka výherných prác sa uskutoční počas Župného dňa na začiatku októbra 2012. „O súťaž, ktorej cieľom je zvyšovať povedomie o kraji modernou formou, prejavuje mládež dlhodobý záujem. Od roku 2008 sa do nej zapojilo takmer 350 študentov s 290 prácami,“ dodal Juraj Blanár.

Mgr. Peter Kubica
hovorca ŽSK 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky