22. júna 2012

- Turzovci ožili vďaka Žilinskému samosprávnemu kraju

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

 Žilina, 22. jún 2012

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) aj tento rok pokračuje v organizovaní odborných konferencií a opäť ponúka možnosť dotknúť sa dávnej histórie, ktorá na nás stále pôsobí. Konferencia, ktorá sa uskutočnila 21. júna 2012, patrila najvýznamnejším rodu v strednej Európe od konca 15. do prvej štvrtiny 17. storočia. V tom čase Turzovci zastávali veľké množstvo významných spoločenských, politických a podnikateľských pozícií. Mnohí z ich predstaviteľov vykonávali významné funkcie v správe Uhorska a zároveň sa stali šíriteľmi reformačných a humanistických myšlienok. Na svojich rozsiahlych majetkoch podporovali renesančné umenie a vznik vzdelávania.
Mnohí z nás stále radi spoznávajú kultúrne a historické dejiny. Rovnako, ako sa radi dozvedáme nové veci o ľuďoch, ktorí pomáhali spoluvytvárať históriu žilinského regiónu.Významným uhorským šľachtickým rodom, ktorý bol spätý s naším regiónom, je aj rod Turzovcov, na ktorý bola zameraná tohtoročná konferencia,“ predstavil hlavnú tému konferencie predseda ŽSK Juraj Blanár.
Medzi desiatimi vystupujúcimi boli nielen odborníci z múzeí a knižníc v Žilinskom kraji, ale i Vlastivedného múzea v Hlohovci, Krajského pamiatkového úradu v Trnave, zástupca Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity. Zaujímavým vstupom bol i príspevok člena Slovenskej grafologickej spoločnosti – Grafologický rozbor osobnosti Juraja Turzu, či pracovníčky Úradu Žilinského samosprávneho kraja – Sila Turzovho príbehu (Juraj Turzo ako marketingová značka).
A kde vhodnejšie by sa mala konferencia o Turzovcoch konať, než v Sobášnom paláci? Najvýznamnejší príslušník rodu – uhorský palatín Juraj Turzo – dal začiatkom 17. storočia postaviť v Bytči palác len kvôli svadbám svojich siedmich dcér. „Juraj Turzo bol veľmi bohatý a vplyvný uhorský šľachtic, zastával najvyššie posty v Uhorsku. Mal osem potomkov, sedem dcér a jedného syna, a mohol si dovoliť dať postaviť skvostnú stavbu s najväčšou renesančnou sálou v strednej Európe. Národná kultúrna pamiatka – Sobášny palác v Bytči, ktorého vlastníkom je Žilinský samosprávny kraj, patrí medzi najvýznamnejšie renesančné pamiatky v strednej Európe,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár.

Mgr. Peter Kubica
hovorca ŽSK