22. február 2012

- Predseda ŽSK prijal maďarského veľvyslanca

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 22. február 2012

Predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraj Blanár prijal na prvom oficiálnom stretnutí nového maďarského mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Maďarska Csabu Balogha.
Cieľom stretnutia bolo nadviazať rokovania o možnej spolupráci najmä v oblasti cestovného ruchu. „S maďarským partnerom už máme nadviazanú spoluprácu, a to konkrétne s regiónom Békešska župa. Vidím možnosti ďalšej spolupráce najmä v regionálnom rozvoji a cestovnom ruchu, keďže vnímame zvyšujúci sa počet maďarských návštevníkov v Žilinskom kraji, ktorý je celkovo druhý najnavštevovanejší kraj na Slovensku,“ uviedol J. Blanár. Partneri ďalej hovorili o podnikateľskej spolupráci, kompetenciách kraja a aktivitách ŽSK na podporu cestovného ruchu, ako sú infocesty, tvorba informačných tabúľ odkazujúcich na atraktivity v kraji, či tvorba propagačných materiálov a publikácií.

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK