20. november 2012

Čínska provincia Zhejiang je novým partnerom Žilinského samosprávneho kraja

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 20. november 2012

Podpisom Dohody o medziregionálnej spolupráci sa 15. novembra 2012 spečatilo v Číne partnerstvo Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) a provincie Zhejiang. „Dohoda zahŕňa všetky oblasti spadajúce pod kompetencie kraja a budúca spolupráca sa bude primárne orientovať na ekonomický a regionálny rozvoj, vzdelávanie a cestovný ruch, nakoľko provincia Zhejiang je jedným z najrozvinutejších ekonomických a turistických regiónov Číny. Práve turizmus a vzdelávanie sa javia ako kľúčové spojenia medzi oboma regiónmi, a na poli tejto spoločnej problematiky sa črtajú mnohé možnosti,“ uviedol po podpise dokumentu predseda ŽSK Juraj Blanár.
Zahraničných rokovaní v Číne sa spolu s predstaviteľmi krajskej samosprávy zúčastnili predseda krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj Jozef Štrba, rektorka Žilinskej univerzity Tatiana Čorejová a riaditeľka IKT Klastra Mária Prekopová. Práve oblasť vzdelávania a informačných technológií bola Žilinskou univerzitou vyhodnotená ako perspektívna z dôvodu príbuznosti zamerania študijných odborov na univerzitách pôsobiacich v provincii Zhejiang.
Počas pracovnej cesty absolvovali zástupcovia ŽSK stretnutia na Úrade turizmu provincie Zhejiang, kde odzneli návrhy vzájomnej prezentácie regionálneho potenciálu. „Za krajskú organizáciu cestovného ruchu sme navrhli čínskym partnerom ich účasť na Infoceste v roku 2013. Infocesty organizujeme pravidelne pre zahraničných touroperátorov a novinárov, za účelom propagácie nášho kraja s cieľom zvýšiť návštevnosť kraja a jeho regiónov,“ povedal za Žilinský turistický kraj Jozef Štrba. Súčasťou spolupráce v turizme sú aj kultúrne výmeny umeleckých telies oboch regiónov v rámci kultúrnych podujatí v našom kraji a v provincii Zheijang. O výmenných programoch študentov, akademického personálu a spolupráce pri výskume sa hovorilo s predstaviteľmi univerzít Shanghai Jiaotong University a Zhejiang University of Science and Technology v Hangzhou.
V programe nechýbali ani prehliadky a rokovania vo viacerých technologických, inovačných a výskumných parkoch v Šanghai a Hangzhou. „Počas stretnutí sa odprezentovali možnosti posilnenia spolupráce medzi technologickými parkami a IKT Klastrom, ktorá by umožnila vstup slovenských firiem na čínsky trh a ich vzájomnú spoluprácu. Jednotlivé parky a inkubátory sa môžu stať zdrojom informácií a vstupnou bránou do Číny, pričom rovnako by mohol IKT Klaster predstavovať spojenie so Slovenskom,“ spresnil predseda ŽSK J. Blanár. Dohoda je tak oficiálnym vyústením snahy vzájomne spolupracovať, a tým podporovať všestranný rozvoj v záujme obyvateľov oboch regiónov. Návšteva zástupcov čínskej provincie Zhejiang je v ŽSK opätovne plánovaná v priebehu budúceho roka. „Verím, že táto dohoda otvorí dvere podnikateľom z oboch partnerských regiónov a dopomôže k zvýšeniu vzájomnej spolupráce,“ uzavrel žilinský župan Juraj Blanár.

Hana Danová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky