20. júna 2012

- Rekonštrukcia Domova sociálnych služieb v Novoti napreduje

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 20. jún 2012

Žilinský samosprávny kraj pokračuje v rekonštrukcii domovov sociálnych služieb a zariadení pre seniorov aj v tomto roku. Nutné úpravy financuje krajská samospráva z vlastných zdrojov a z Regionálneho operačného programu. Kompletnou rekonštrukciou vo výške 1,5 milióna eur prechádza i Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov (DSS a ZpS) Novoť, kde v súčasnosti prebiehajú v plnom prúde stavebné práce. Stavebné úpravy majú priniesť zlepšenie podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb prostredníctvom modernizácie, zníženia energetickej náročnosti a riešenia bezbariérovosti sociálneho zariadenia. Budova DSS a ZpS prechádza kompletnou zmenou vykurovacieho systému. Domovu sa doteraz podarilo vymeniť okná a zrekonštruovať strechu vrátane krytiny. Výrazne úspory prinesie i nová kotolňa na biomasu, ktorá je prvou a zatiaľ jedinou svojho druhu v zariadeniach v pôsobnosti ŽSK. V súčasnosti sa realizuje zateplenie obvodového plášťa. Práce budú ďalej pokračovať na prestavbe interiérov podkrovia, vybuduje sa tiež špecializované zariadenie, čím sa rozšíri sortiment poskytovaných služieb a vytvorí sa šesť nových pracovných miest. Projekt „Stavebné úpravy a zateplenie DSS Novoť“ bude ukončený v tomto roku.
„Celkové investície z Regionálneho operačného programu, ktoré poputujú v tomto a budúcom roku do opráv domovov sociálnych služieb predstavujú sumu vo výške 10,8 mil. eur. Žilinský samosprávny kraj investuje z vlastných zdrojov do konca tohto roku takmer 265 tisíc eur,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár.

Mgr. Peter Kubica
hovorca ŽSK