19. jún 2012

- Cesta medzi Necpalmi a Folkušovou je otvorená

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 19. jún 2012

Cesta od Necpál smerom do Folkušovej je opäť prejazdná. Sanačné práce, ktoré mali za úlohu odstrániť poškodený stav vozovky, odvodniť komunikáciu a zhotoviť priepust, boli ukončené. Cesta bola v havarijnom stave už niekoľko rokov, letné povodne v roku 2010 spôsobili dokonca jej zosuvy. Situácia bola natoľko vážna, že Správa ciest ŽSK (SC ŽSK) Závod Turiec v Martine komunikáciu z oboch smerov uzavrela a vyznačila obchádzkovú trasu po ceste I/65. Samotnej oprave predchádzalo vypracovanie projektovej dokumentácie, ktoré však sťažoval fakt, že cesta je vo veľkom svahu. Zamestnanci SC ŽSK na poškodenej vozovke pracovali od októbra minulého roka až do minulého týždňa. Zložitá rekonštrukcia je rozdelená do dvoch etáp. V súčasnosti sú práce na prvej etape ukončené, a cesta je sprejazdnená s obmedzenou rýchlosťou na 30 km za hodinu. V letných mesiacoch bude cesta v danom úseku monitorovaná a v prípade, že sa jej stav nebude zhoršovať a dôjde k stabilizácii, začne sa s realizáciou II. etapy. V tejto časti by sa mala kompletne opraviť konštrukčná vrstva vozovky a namontovať záchytné bezpečnostné zariadenia. Celková investícia v predpokladanej výške 220 000 eur je financovaná zo štátneho rozpočtu. „Cesta medzi Necpalmi a Folkušovou bola jednou z najpoškodenejších ciest v turčianskom regióne. Jej oprava a sprejazdnenie určite poteší najmä obyvateľov okolitých obcí, ktorí museli cestovať naokolo. Pracovníci krajskej správy ciest doteraz vykonali sanáciu zosuvu a pod cestou vybudovali drenáž, aby voda stekala dolu zo svahu, s ďalšími opravami budú pokračovať, ak pôjde všetko podľa plánu, v jesenných mesiacoch,“ skonštatoval predseda ŽSK Juraj Blanár.

Mgr. Peter Kubica
hovorca ŽSK