18. január 2012

- Žilinská župa a mesto Martin pokračujú v spolupráci
- Spoločne obnovia športový areál pre žiakov i verejnosť v Martine

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 18. január 2012

Predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraj Blanár spoločne s primátorom mesta Martin Andrejom Hrnčiarom podpísali zmluvu za účelom združenia finančných prostriedkov pre výstavbu „športového areálu ŽSK a mesta Martin,“ ktorá je prvým krokom Memoranda o spolupráci pri výstavbe Športového centra pri Spojenej škole v Martine z roku 2010, a zároveň je krokom k zlepšeniu športovej infraštruktúry v Žilinskej župe.
Podpisu dohody predchádzalo jej odsúhlasenie Zastupiteľstvom ŽSK a Zastupiteľstvom mesta Martin. „Naplno začíname prípravu projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre vstup do rokovania s partnermi na spolufinancovanie projektu. Či už je to Slovenský olympijský výbor, Slovenský zväz ľahkej atletiky alebo Slovenský futbalový zväz. Rovnako aj s medzinárodnými inštitúciami – Olympijským výborom, ale aj medzinárodnou atletickou federáciou. Chceme združiť finančné prostriedky s vládou SR, samosprávami tak, aby projekt slúžil verejnosti po všetkých športových stránkach,“ predstavil zámer predseda ŽSK Juraj Blanár.
Športové centrum pri Spojenej škole v Martine bude slúžiť jej žiakom i športovej verejnosti mesta Martin. Na ihrisku vznikne atletický štadión s 8 dráhami, šprintérska rovinka, obojstranný diaľkarsky sektor, vodná priekopa, vrhačské a výškarské sektory, futbalové ihrisko s novým zavlažovacím systémom. Projektová dokumentácia bude zahŕňať i nové šatne pre športovcov a zastrešenú tribúnu s kapacitou 2500 miest pre divákov.

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK


(pre zväčšenie kliknite na fotku)