17. Októbra 2012

Deň otvorených dverí žilinskej župy - Župný deň 2012 – Míľniky 10 rokov s vami

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 17. október 2012

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) už od roku 2006 pravidelne organizuje Župný deň – deň otvorených dverí krajskej samosprávy. Toto jedinečné podujatie, venované obyvateľom Žilinského kraja, s cieľom priblížiť kompetencie a aktivity župy, sa koná každoročne v rámci Európskeho týždňa miestnej demokracie. V poradí siedmy ročník Župného dňa 2012 dal symbolickú bodku za oslavami 10. výročia vzniku samosprávnych krajov, ktoré odštartovali presne pred rokom. „Už 10 rokov zveľaďujeme školy, nemocnice, cesty II. a III. triedy, podporujeme kultúru, rozvoj cestovného ruchu a sociálnej oblasti, a hoci je to úloha neľahká, zhostili sme sa jej svedomito pre občanov nášho kraja. V tomto úsilí budeme pokračovať aj naďalej,“ zhodnotil dekádu pôsobenia ŽSK jeho predseda Juraj Blanár, ktorý spomenul aj niekoľko najvýznamnejších míľnikov. „Ako prvý kraj na Slovensku sme zaviedli bezplatné právne poradenstvo pre našich obyvateľov. Bezplatným poskytovaním právnych rád sa snažíme byť bližšie k ľudom, ktorí si takúto pomoc vysoko cenia,“ uviedol župan Juraj Blanár. Jeho slová potvrdzuje aj fakt, že za šesť rokov trvania využilo túto službu viac ako 1940 občanov.
Za desaťročné pôsobenie samosprávnych krajov na Slovensku získala žilinská župa viacero prvenstiev. Jedným z nich je úspešné čerpanie eurofondov, v ktorom je ŽSK absolútnym lídrom. ŽSK získal z eurofondov na svoje projekty viac ako 75,2 milióna eur, z toho najviac, 39 milióna eur, išlo na budovanie dopravnej infraštruktúry a regionálny rozvoj. „Efektívne čerpanie eurofondov napomáha k šetreniu verejných financií, ku ktorému sa samosprávne kraje zaviazali uplynulý týždeň v memorande o konsolidácii verejných zdrojov,“ myslí si J. Blanár. Zároveň pripomenul, že ŽSK sa snaží vykonávať svoje originálne i prenesené kompetencie v oblasti zdravotníctva, školstva, dopravy či sociálnej starostlivosti zodpovedne a s ohľadom na občana a pre rovoj kraja v rámci možností. „Sociálna oblasť je pre nás prioritná aj z toho dôvodu, že ŽSK je najväčším poskytovateľom sociálnych služieb v rámci krajov na Slovensku a z rozpočtu ide na sociálne veci takmer 30 milióna eur,“ povedal žilinský župan J. Blanár.
V rámci súťažno–prezentačného dopoludnia odovzdal predseda ŽSK Juraj Blanár ceny výhercom v súťaži „Dobré správy samosprávy“ s podtitulom ,,...ktorá pre vás mnohé spraví“, do ktorej sa mohli už po piatykrát zapojiť študenti stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. O úspechu súťaže svedčí aj štatistika – 489 zapojených študentov a 449 prác v priebehu piatich ročníkov. Žilinský župan ocenil aj obetavú prácu sociálnych pracovníkov a vyslovil im poďakovanie. „Využívame príležitosť župného dňa, aby sme si všimli prácu zamestnancov domovov sociálnych služieb s dôrazom na to, čo dokázali počas celého roka. Ich práca je zároveň poslaním a zaslúžia si náš obdiv a vďaku, “ dodal J. Blanár.

Hana Danová
hovorkyňa ŽSK