17. Októbra 2012

Hradná cyklotrasa už onedlho spojí hrady Budatín a Strečno

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 17. október 2012

Budatínsky a Strečniansky hrad bude už začiatkom decembra spájať cyklotrasa. Trasa pre cyklistov ale i peších turistov je rozdelená na štyri časti. Úsek A tvorí časť od Budatína po hydrouzol, trasa B vedie popri brehoch Vodného diela Žilina od hydrouzla po Mojš/Mojšovú Lúčku, trasa C od Mojša/Mojšovej Lúčky po hrad Strečno a trasa D pokračuje od Nezbudskej Lúčky až po Starhrad. Práce na trase A v dĺžke 1 220 m začali tento rok v septembri. Súčasťou tohto úseku bude vybudovanie oceľového mosta ponad biokoridor s vyústením na budatínsky most, vďaka ktorému sa cyklisti bezpečne dostanú po budatínskom moste na druhú stranu, bez kontaktu s automobilovou dopravou, späť k hydrouzlu.
Tento úsek trasy sa podarilo vyrovnať a vyplniť štrkovou vrstvou. Osadením lávky, v úseku okolo biokoridoru v areáli vodákov, vznikne súvislá zjazdná trasa pre cyklistov končiaca pri sútoku riek Kysuca a Váh, ktorej dokončenie je naplánované na začiatok decembra 2012. Pozdĺž celej trasy budú osadené nové lavičky, stojany na bicykle, prístrešky a informačné tabule.
„Prvú fázu výstavby úseku A medzi priehradným múrom a Budatínskym hradom sa nám podarilo zrealizovať aj vďaka spolupráci so spoločnosťou Kia Motors Slovakia, ktorá nám na jej výstavbu prispela čiastkou 100 tisíc eur. Celá investícia tejto časti cyklotrasy je v hodnote 130 tisíc eur, pričom zvyšok financuje náš kraj. Našim spoločným cieľom je vytvorenie „krajiny pre cyklistov“ v duchu projektu s názvom BikeKIA Žilinského kraja,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. Oficiálne spustenie nového úseku cyklotrasy je naplánované na budúci rok v apríli.

Hana Danová
hovorkyňa ŽSK