17. júl 2012

- Žilinská župa nadväzuje na Deklaráciu o zvrchovanosti Slovenska

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

 Žilina, 17. júl 2012

„My, demokraticky zvolená Slovenská národná rada, slávnostne vyhlasujeme, že tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť sa naplnilo.“ Týmito slovami sa začína textDeklarácie SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky, ktorú národná rada prijala pred 20-imi rokmi. Dokument, ktorý predchádzal obnoveniu štátnosti Slovenska predstavuje kľúčový míľnik v našej histórii. Vyjadril predovšetkým nezlomnú vôľu slovenského národa založiť si vlastný, demokratický, nezávislý štát a vďaka tomuto vyhláseniu si v budúcom roku pripomenieme aj 20. výročie samostatnosti Slovenskej republiky. Slováci 17. júla 1992 vyjadrili túžbu slobodne formovať vlastný národný život. Ďalším pozitívnym výsledkom je, že Slovensko si v tomto roku pripomína významné jubileum, a tým je 10. výročie vzniku 8 samosprávnych krajov, ktoré prevzali správu vecí verejných s ich starobylými historickými regiónmi. Vykonávanie kompetencií štátu sa tak reálne priblížilo obyvateľom, ktorí majú dnes oveľa bližší dosah na život v ich regióne, kraji, a teda i v celej krajine. „Už 10 rokov zveľaďujeme školy, nemocnice, komunikácie a podporujeme kultúru, ako aj rozvoj cestovného ruchu a v sociálnej oblasti s ohľadom na potreby obyvateľov, ktorých zastupujeme. Výsledky hovoria o tom, že i keď je to neľahká úloha, darí sa nám postupne napĺňať predstavy, ktoré sme mali pri vzniku nielen samostatnej Slovenskej republiky, ale aj pri vzniku samosprávnych krajov. Vyvíjame veľkú snahu o všestranný rozvoj nášho kraja a tým prispievame aj k rozvoju našej Slovenskej republiky, preto Žilinský samosprávny kraj považuje vyhlásenie zvrchovanosti za medzník, na ktorý prirodzene radi nadväzujeme,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár.

Mgr. Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky