17. júl 2012

- Žilinská župa nadväzuje na Deklaráciu o zvrchovanosti Slovenska

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

 Žilina, 17. júl 2012

„My, demokraticky zvolená Slovenská národná rada, slávnostne vyhlasujeme, že tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť sa naplnilo.“ Týmito slovami sa začína textDeklarácie SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky, ktorú národná rada prijala pred 20-imi rokmi. Dokument, ktorý predchádzal obnoveniu štátnosti Slovenska predstavuje kľúčový míľnik v našej histórii. Vyjadril predovšetkým nezlomnú vôľu slovenského národa založiť si vlastný, demokratický, nezávislý štát a vďaka tomuto vyhláseniu si v budúcom roku pripomenieme aj 20. výročie samostatnosti Slovenskej republiky. Slováci 17. júla 1992 vyjadrili túžbu slobodne formovať vlastný národný život. Ďalším pozitívnym výsledkom je, že Slovensko si v tomto roku pripomína významné jubileum, a tým je 10. výročie vzniku 8 samosprávnych krajov, ktoré prevzali správu vecí verejných s ich starobylými historickými regiónmi. Vykonávanie kompetencií štátu sa tak reálne priblížilo obyvateľom, ktorí majú dnes oveľa bližší dosah na život v ich regióne, kraji, a teda i v celej krajine. „Už 10 rokov zveľaďujeme školy, nemocnice, komunikácie a podporujeme kultúru, ako aj rozvoj cestovného ruchu a v sociálnej oblasti s ohľadom na potreby obyvateľov, ktorých zastupujeme. Výsledky hovoria o tom, že i keď je to neľahká úloha, darí sa nám postupne napĺňať predstavy, ktoré sme mali pri vzniku nielen samostatnej Slovenskej republiky, ale aj pri vzniku samosprávnych krajov. Vyvíjame veľkú snahu o všestranný rozvoj nášho kraja a tým prispievame aj k rozvoju našej Slovenskej republiky, preto Žilinský samosprávny kraj považuje vyhlásenie zvrchovanosti za medzník, na ktorý prirodzene radi nadväzujeme,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár.

Mgr. Peter Kubica
hovorca ŽSK