17. apríl 2012

- Na cestách ŽSK sa pokračuje s čistením a odstraňovaním výtlkov

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja  

žilina, 17. apríl 2012

Priaznivé počasie a začínajúca sa jar umožnili Správe ciest Žilinského samosprávneho kraja (SC ŽSK) rozbehnúť čistenie ciest, ktorého cieľom je odstrániť nečistoty po extrémnej zimnej sezóne. „Pozimné“ intenzívne čistenie sa začalo už koncom marca a potrvá zhruba do konca apríla. Vykonáva sa podľa poradia dôležitosti ciest, pričom prednosť majú intravilány miest a obcí. V súčasnosti sa už vo všetkých piatich závodoch SC ŽSK – Orava, Kysuce, Turiec, Horné Považie a Liptov, prevažne dokončuje čistenie extravilánov, v záverečnej fáze budú vyčistené horské prechody a cesty položené vo vyššej nadmorskej výške.
Na cesty II. a III. triedy, ktoré má Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) vo svojej správe, vyrazili samozberné zametače, traktorové metly a kropnice. SC ŽSK nasadila tiež päť nových zametacích áut. Novú čistiacu techniku kúpil ŽSK vlani za takmer dva milióny eur z eurofondov a jej úlohou je znížiť prašnosť na cestách a odbremeniť cestárov od ručného zametania.
Extrémna zima spôsobila na cestách veľa problémov a pribudlo množstvo nových výtlkov. Tie v rámci jarného čistenia opravuje SC ŽSK. Rovnako tiež obnovuje dopravné značenie, zbiera snehové koly, vypiluje stromy a krovy, ktoré zasahujú konármi do profilu komunikácie. Medzi bežné práce patrí aj čistenie a hĺbenie priekop pre zlepšenie odtokových pomerov.
Povrch komunikácií, ktorým dala tohtoročná zima poriadne zabrať, zarovnávajú zamestnanci SC ŽSK pomocou bagely (recyklovaný asfalt), turba (asfaltová emulzia) a teplej asfaltovej zmesi.
„Čistenie a údržbu komunikácií II. a III. triedy je možné sledovať v digitálnej mape prostredníctvom geografického informačného systému na webovej stránke nášho kraja www.regionzilina.sk, v časti GIS ŽSK. Zamestnanci krajskej Správy ciest a rovnako aj verejnosť má možnosť získať informácie o pohybe vozidiel vykonávajúcich čistenie župných ciest v celkovej dĺžke 1448 km,“ dodal predseda ŽSK Juraj Blanár k aktuálnemu čisteniu a úprave ciest..

Mgr. Peter Kubica
hovorca ŽSK