16. Októbra 2012

Zlínsky a Žilinský kraj templárov - templárske panstvo v susedstve Bytčianska a Kysúc

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 16. október 2012

V týchto dňoch sa v jednej zo siení Vsetínskeho zámku uskutočnilo pracovné stretnutie, ktorého témou boli práve prebiehajúce kultúrne aktivity inšpirované tajuplným rádom templárov. Za moravskú stranu sa za rokovací stôl posadili vedúci Pavel Macura a Mária Fekar z Odboru kultury a památkové péče Zlínskeho kraje, za hostiteľov riaditeľ Muzea regiónu Valašsko Milan Půček a historik Pavel Mašláň. Slovenskú stranu reprezentovali riaditeľ Peter Kubica a Zuzana Mičíková z Odboru kultúry a cestovného ruchu Žilinského samosprávneho kraja spolu s riaditeľom Kysuckého múzea Milošom Jesenským.
Na stretnutí sa vzájomne informovali o aktivitách zameraných na podporu kultúrneho turizmu, ktorého témou sa na oboch stranách hranice stali dejiny templárov. Práve v čase organizácie podujatí zameraných na Žilinský kraj templárov sa vo Vsetíne konali Templárske slávnosti, ktoré vzbudili veľkú pozornosť u našich západných susedov. Súčasne sa na Valašsku rozbehol historický výskum mapujúci pôsobenie rytierov s červeným krížom v regióne.
„Žilinský samosprávny kraj vlastní a otvára brány viacerých hradov, ktoré patria k lákadlám kultúrneho turizmu. Oravský hrad alebo Hrad Strečno neobíde takmer žiaden návštevník Oravy či Horného Považia. Ale máme aj ďalšie pamiatky ako Likavský a Blatnický hrad, alebo Kaštieľ Radoľa, ktoré sa v tomto roku stali dejiskami templárskych výprav,“ povedal riaditeľ odboru kultúry a CR Peter Kubica. „Téma templárov je silná v celej Európe, a preto využívame legendy a zmienky o týchto záhadných rytieroch na väčšiu propagáciu nášho kraja. Prostredníctvom nich sa snažíme najmä ukázať život, chute a vône stredoveku v spojitosti s gotikou.“
Kysucké múzeum plánuje spoločne s Muzeom regiónu Valašsko podať spoločný projekt na podujatia, výskum, publikovanie jeho výsledkov i zriadenie templárskych expozícií, na čom začali vsetínski múzejníci už pred časom intenzívne pracovať. „Templári vlastnili Vsetín a okolie medzi rokmi 1297 a 1308,“ povedal v tejto súvislosti Miloš Jesenský. „Existencia templárskej dŕžavy na hraniciach s Kysucami je z historického hľadiska mimoriadne zaujímavá a preto sme sa dohodli na koordinácii výskumu v našich regiónoch.“
Hana Danová
hovorkyňa ŽSK

Text k fotografii:
.Na zámockom nádvorí : (zľava) P. Mašláň, M. Půček, P.Kubica, P. Macura a M. Jesenský