16. Októbra 2012

V Tvrdošíne súťažili mladí moderátori.

 Tlačová správa Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne

Dolný Kubín, 16. október 2012

Sála Mestského kultúrneho strediska v Tvrdošíne – Medvedzí patrila 15. októbra mladým moderátorov zo základných a stredných škôl z Oravy. Pred mikrofón sa v troch vekových kategóriách postavilo 22 súťažiacich. Ich výkony hodnotila odborná porota, ktorej predsedníčkou bola Lucia Langová, moderátorka zo Žiliny, členmi Dominik Kianička, novinár zo Žiliny a Marek Kuboš, režisér z Bratislavy. Porota udelila v prvej kategórii (11-14 rokov) dve prvé miesta Eve Dieškovej a Dominike Ďaďovej, obidve z Cirkevnej spojenej školy A. Radlinského z Dolného Kubína a dve tretie miesta Samuelovi Serdelovi zo ZŠ Komenského z Námestova a Agáte Brozovej z Gymnázia z Tvrdošína. Čestné uznanie získala Natália Pohanková zo Základnej školy J. Matúšku z Dolného Kubína a Andrej Benko z Cirkevnej spojenej školy A. Radlinského z Dolného Kubína. V druhej kategórii (15-18 rokov) zvíťazil Matej Stachera zo Spojenej školy v Nižnej, druhé miesto obsadil Michal Hucko z Gymnázia M. Hattalu z Trstenej. Obidvaja postupujú na krajskú súťaž mladých moderátorov Sárová Bystrica do Žiliny. V tretej, najstaršej kategórii, ceny neboli udelené. Záver súťaže patril semináru, na ktorom členovia poroty podrobne rozobrali výkony súťažiacich v jednotlivých disciplínach - spravodajský text, reklamný text, vedenie rozhovoru a moderovanie relácie, z ktorých každá má svoje špecifiká a rozdiely. Nádejní moderátori tak mohli spoznať, že nestačí len prirodzený talent a mikrofonický hlas, ale že na príprave aj krátkeho hlásateľského vstupu treba dlhšie pracovať. Mnohí mladí moderátori budú mať možnosť moderovať významné oravské a celoštátne podujatia. Súťaž pripravilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s mestom Tvrdošín.

Bc. Mária Janotíková