16. november 2012

Do štyroch krajských nemocníc putuje 81 tisíc eur na nové prístroje

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 16. november 2012

Štvrtá úprava krajského rozpočtu priniesla pozitívne informácie pre rozpočty nemocníc a polikliniky v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Poslanci im schválili sumu 81 tisíc eur na nákup zdravotníckej techniky a digitalizáciu. „Žiaľ, súčasná situácia je taká, že platby zo zdravotných poisťovní nepokrývajú celkové náklady našich nemocníc, a tie si nemôžu dovoliť nakupovať nové prístroje. Narastá ich technologický dlh, ako i funkčné a morálne opotrebenie. Keďže našim nemocniciam chceme pomôcť, musia sa prostriedky na prístroje skladať z viacerých zdrojov, ako i v tomto prípade. Časť zaplatí krajská samospráva, časť nemocnica, sponzori alebo partneri zdravotníckeho zariadenia,“ vysvetlil situáciu predseda ŽSK Juraj Blanár.
Na Oravu putuje spolu 61 tisíc eur. Oravská poliklinika Námestovo získala 25 tisíc eur na nákup sonografického prístroja a 16 tisíc eur na digitalizáciu RDG oddelenia. Sonografický prístroj je v havarijnom stave. Celková hodnota prístroja je 45 tisíc eur. Druhý príspevok využije Oravská poliklinika Námestovo v projekte zlúčenia troch RDG pracovísk nachádzajúcich sa v dvoch budovách do jedného pracoviska. Prechod na digitalizáciu oddelenia prinesie úsporu nákladov, zníženie radiačnej záťaže pacientov a podstatné skvalitnenie RTG vyšetrení. Hornooravskej nemocnici s poliklinikou v Trstenej krajskí poslanci odsúhlasili 10 tisíc eur na nákup nového konvektomatu pre oddelenie liečebnej výživy a starostlivosti. Dolnooravská nemocnica s poliklinikou využije rovnakú sumu na nákup ventilátora pre novorodencov, súčasný je poruchový a nespoľahlivý, aj vzhľadom na jeho viac ako dvadsaťročné používanie.
Rovnakú sumu, po 10 tisíc eur, získali na techniku aj Liptovská nemocnica s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši, ktorá si z nej zafinancuje nákup RTG žiariča na rádiodiagnostické oddelenie, aktuálne značne opotrebovaného s trojnásobne prekročenou životnosťou, a Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci na nákup koagulačného prístroja pre operatívu na gynekologickom oddelení.
Od začiatku roku 2012 investoval ŽSK do nákupu techniky a stavebných úprav vo svojich štyroch nemocniciach a jednej poliklinike takmer 680 tisíc eur.

Hana Danová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky