16. marec 2012

- Protipožiarne opatrenia pamiatok v Žilinskom kraji

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 16. marec 2012

Požiar a ničivé plamene na Hrade Krásna Hôrka otriasli nielen kultúrnou verejnosťou, ale tiež vyvolali obavy u vlastníkov a správcov mnohých kultúrnych pamiatok na Slovensku. Národné kultúrne pamiatky vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je bohatý na kultúrne, historické a prírodné dedičstvo, spravujú ním zriadené kultúrne organizácie. Tie si plnia povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi pravidelnými školeniami zamestnancov, vytvorením protipožiarnych hliadok, kontrolou hasiacich prístrojov, aktualizáciou požiarnych štatútov, požiarnych poplachových smerníc, evakuačných plánov či požiarnych kníh. Na hradoch Strečno, Budatín, Orava, a tiež v Sobášnom paláci v Bytči, Kaštieli z Parížoviec či Národnom dome v Martine správcovia prevádzkujú stálu strážnu službu, ktorá vykonáva pravidelné obhliadky objektov i v mimopracovnom čase a zároveň zabezpečuje prvotné hlásenie a hasenie vzniknutého požiaru. Elektronickou požiarnou signalizáciou disponujú Múzeum liptovskej dediny v Pribyline, v areáli ktorého sa nachádza Kaštieľ z Parížoviec, a rovnako aj Národný dom v Martine, ktorého vonkajšie priestory sú snímané kamerovým systémom.
Kvôli špecifickej polohe, predovšetkým hradov (Likava, Orava, Strečno), a hustému lesnému porastu v ich okolí by mohli nastať komplikácie s prístupom jednotiek hasičského a záchranného zboru. V prípade vzniku požiaru by bolo možné hasenie iba prostredníctvom helikoptér. Preto vyzývame návštevníkov a turistov, aby dodržiavali zákazy zákazu manipulácie s otvoreným ohňom, kladenia ohňa a zákazu fajčenia vo všetkých objektoch nevyčísliteľnej historickej hodnoty a v ich blízkom okolí.

Najvyššia návštevnosť v hradoch Žilinského samosprávneho kraja je:
Oravský hrad - 159 577
Hrad Strečno - 53 033

 

 

Peter Kubica
hovorca ŽSK