15. november 2012

Žilinské Gymnázium Varšavská získalo ocenenie v Národnej cene za kvalitu

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 15. november 2012

Vedenie Gymnázia na Varšavskej ceste v Žiline si prevzalo ocenenie z rúk predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a predsedu Slovenskej priemyselnej komory Jozefa Mihóka.
Víťazov súťaže Národná cena SR za kvalitu 2012 vyhlásili v pondelok 12. novembra v historickej budove NR SR za účasti prezidenta Ivana Gašparoviča. Medzi ocenenými verejnými inštitúciami nechýbalo popri Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ani Gymnázium na Varšavskej ceste v Žiline, ktoré patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. „Významné ocenenie za zapojenie sa do súťaže Národná cena SR za kvalitu 2012 získalo žilinské Gymnázium Varšavská ako prvá stredná škola na Slovensku. Teším sa z ich úspechu a celej škole k významnému oceneniu srdečne blahoželám,“ povedal predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár.
Model CAF (Common Assessment Framework - Spoločný systém hodnotenia kvality) je nástroj na samohodnotenie primárne určený akémukoľvek typu organizácie verejnej správy. Bol vyvinutý na základe analýz vykonaných Európskou nadáciou pre manažérstvo kvality, Akadémiou Speyer v Nemecku a Európskym inštitútom pre verejnú správu v Maastrichte. Gymnázium na Varšavskej ceste v Žiline prešlo zložitou cestou samohodnotenia podľa modelu CAF, ktorej výsledkom bola Samohodnotiaca správa, ktorú posudzovali externí posudzovatelia z Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Súčasťou jej hodnotenia bola aj návšteva päťčlennej komisie priamo na žilinskom gymnáziu, nechýbala ani obhliadka školy, rozhovory s pedagógmi a študentmi. Výsledkom posúdenia Samohodnotiacej správy bolo udelenie prestížneho ocenenia, ktoré si vedenie školy prevzalo v historickej budove NR SR z rúk predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a predsedu Slovenskej priemyselnej komory Jozefa Mihóka. „Zisk prestížnej národnej ceny kvality je pre školu a jej zamestnancov veľkým zadosťučinením a zároveň motiváciou a aj záväzkom na ďalšej ceste k zlepšeniu. Chceme byť čo najkvalitnejšiou školou, poskytovať kvalitné služby a vzdelávanie našim žiakom a ich rodičom, a preto neustále hľadáme cesty k zlepšeniu. Toto ocenenie si nesmierne vážime,“ uviedla riaditeľka školy Jana Zrníková.

Hana Danová
hovorkyňa ŽSK