15.10 2012

Krajská knižnica v Žiline non stop

 Tlačová správa Krajskej knižnice v Žiline

15. október 2012

15. októbra v roku 1924 vznikla v Žiline prvá mestská verejná knižnica, ktorej pokračovateľkou je Krajská knižnica v Žiline. Pri tejto príležitosti krajská knižnica rozšírila sortiment svojich služieb sprevádzkovaním špeciálneho zariadenia - biblioboxu, prostredníctvom ktorého môžu používatelia knižnice vrátiť knihy v prípade, ak im ich pracovné alebo iné povinnosti neumožnia stihnúť otváracie hodiny knižnice.
Knihy vhodené do Biblioboxu sa nepoškodia, pretože dopadajú na mäkkú, elastickú podložku. Mechanizmus s dvoma dvierkami znemožňuje prístup iného ako knižničného materiálu do vozíka (napríklad tekutiny). Knižnica odpíše knihy z konta čitateľa počas najbližšieho pracovného dňa a v prípade, že čitateľ má v knižnici registrovanú svoju mailovú adresu, dostane z automatizovaného knižnično-informačného systému informáciu o aktuálnom stave svojho čitateľského konta. Čitateľ je povinný skontrolovať si stav svojho konta do 48 hodín po vhodení do biblioboxu elektronicky, telefonicky alebo osobne. Prípadné sankčné poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty je potrebné zaplatiť pri najbližšej návšteve knižnice. Prostredníctvom biblioboxu nie je možné vrátiť knihy vypožičané z iných knižníc, iné typy dokumentov ako knihy, dokumenty vymáhané riaditeľskou upomienkou alebo súdnou cestou a nadrozmerné knihy.
Výhodou biblioboxu je, že čitatelia Krajskej knižnice v Žiline nebudú obmedzovaní otváracími hodinami knižnice. Zároveň knižnica predpokladá odbúranie časti upomienok za nedodržanie výpožičnej lehoty a tiež skrátenie doby vypožičaných kníh a ich vyšší obrat.
Projekt Knižnica non-stop, vďaka ktorému Krajská knižnica v Žiline zakúpila bibliobox, podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vo výške 4 275 € a spolufinancovanie projektu v sume 225 € zabezpečil zriaďovateľ knižnice, Žilinský samosprávny kraj.

 

Mgr. Katarína Šušoliaková, riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline
susoliakova@krajskakniznicazilina.sk

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky