14. máj 2012

- Na Záborského rodnú obec i pamätnú izbu odkazujú nové cyklosmerovníky

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 14. máj 2012

V tomto roku uplynulo 200 rokov od narodenia významného rodáka z Turca Jonáša Záborského. Pri tejto príležitosti vyhlásil Žilinský samosprávny kraj v regióne Turiec Rok Jonáša Záborského a na jeho počesť dal (okrem organizovania viacerých podujatí) aj vyrobiť cykloturistické stĺpiky a smerovníky odkazujúce na jeho pamätnú izbu v Záborí. Pamätná izba leží na trase Turčianskej cyklomagistrály, po časti ktorej vedie aj tematická poznávacia cyklotrasa s názvom „K osobnostiam, ktoré preslávili Turiec“ venovaná významným osobnostiam z turčianskej kotliny. Osadením nových obrázkových cyklotabuliek sa táto trasa rozšíri o novú významnú lokalitu – pamätnú izbu Jonáša Záborského. Dôležité a atraktívne miesta pripomínajúce významné postavy slovenských dejín, ktoré sú roztrúsené po celej turčianskej kotline, sú aj vďaka smerovníkom v sieti cyklotrás dostupnejšie. Stĺpiky, obrázkové cyklotabuľky a smerové značky navigujúce k Záborského pamätnej izbe osadil ŽSK v spolupráci s Turčianskou bicyklovou skupinou JUS na rozmedzí obcí Diaková a Dražkovce, a priamo pred obcou Záborie. Rodná obec Jonáša Záborského sa tak stane súčasťou významnej turčianskej cyklotrasy. V súčasnosti vedie regiónom Turca šesť jedinečných tematických cyklistických ciest, ktoré vytvorilo združenie Malá Fatra v rámci cezhraničného mikroprojektu „Cyklotrasy nestačia“. ŽSK ako správca fondu slovensko-poľských mikroprojektov projekt schválil a vykonával tiež kontrolu nad jeho plnením. Okrem trasy pripomínajúcej významné osobnosti Turca, sa môžu cyklisti previezť Turčianskou hradnou cestou či Turčianskou gotickou cestou. Cyklotrasa „Za históriou železnice“ pripomína prehliadku dejín železničnej infraštruktúry, spoznať sídla významných šľachtických rodov z Turca zase umožní trasa „Za turčianskou šľachtou“. Turčiansky región hral dôležitú úlohu pri budovaní národných dejín. Prehliadku najdôležitejších lokalít reflektuje trasa „Cestou národných dejín“. Opis všetkých trás spolu s mapou je k dispozícii na stránke združenia www.zdruzeniemf.sk .
„Pre milovníkov cyklistického športu sa stáva spoznávanie dejín turčianskeho regiónu vďaka týmto cyklotrasám oveľa dostupnejším. Krásy, pamiatky a vzácne lokality Turca objavia priamo zo sedadla svojho bicykla. Žilinský kraj má záujemv spolupráci s turistickými a cyklistickými klubmi skvalitňovať značenie a smerovníky, a to nielen na peších trasách, ale i na cyklistických chodníkoch. Od roku 2009 sme v rámci nášho kraja vybudovali 17 km nových cyklotrás a obnovili sme cyklistické značenie v dĺžke 1240 km,“ informoval predseda ŽSK Juraj Blanár.

Cyklosmerovník s tematickým zameraním na rodáka Jonáša Záborského zo Záboria

Mgr. Peter Kubica
hovorca ŽSK

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky